SAP-FEPOL denuncia la marginació sindical en la Comissó d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia

El propi Departament de Treball, Afers Socials i Familia reconeix l'incompliment de la normativa vigent al deixar fora de la Comissió a les organitzacions sindicals que avui representen al cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 5 d’agost del 2020.-

El passat 30 de juliol, es va constituir finalment la Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia (malgrat va ser publicada en el DOGC en data de 6 de març) i per a la qual el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va presentar el mes de febrer, les esmenes que consideràvem oportunes contemplar en la discussió de projecte.

Malauradament, de totes les esmenes presentades no només l’Administració no ens ha donat resposta, sinó que la Comissió d’Igualtat finalment ha estat presentada sense tenir-ne en consideració ni una sola.

A l’efecte i segons consta en l’ORDRE INT/22/2020 de 3 de març, la Comissió d’igualtat de Gènere ha estat aprovada amb la participació i representació d’un total d’11 persones membres per part de l’Administració i cap persona de la Part Social.

Per aquests motius,  SAP-FEPOL ha consultat la idoneïtat d’aquests extrems a la pròpia Àrea d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball, Afers Socials i Família (òrgan expert en la matèria). Més concretament la nostra organització sindical ha preguntat si la Comissió d’Igualtat de Gènere ha de garantir la participació de la part social.

La resposta que hem rebut per part del propi Departament de Treball, a més de contundent, ha estat de perplexitat absoluta. En aquest sentit, la pròpia Àrea d’Igualtat d’Oportunitats ha reconegut de sortida la necessitat que la Comissió presentada  ha d’estar formada paritàriament per la part social i l’Administració. Per tant, el Departament de Treball no entén com s’ha vulnerat aquest dret de la representació de les persones treballadores.

De fet, tal i com hem argumentat des del SAP-FEPOL, tots els manuals i cursos que està realitzant l’Àrea d’igualtat del Departament així ho especifiquen. I és més, la pròpia Àrea d’Igualtat ha argumentat aquesta necessitat amb la normativa vigent (Reial Decret d’1 de març de mesures urgents per garantia d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, així com també en el propi esborrany del projecte del Real Decret pel que es regularan els plans d’igualtat i el seu registre que s’aprovarà properament).

Així mateix, el propi Estatut de les persones Treballadores estableix en el seu article 87 que tota comissió d’igualtat quedarà vàlidament constituïda quan el repartiment dels seus membres s’efectui proporcionament a la representativitat que ostenten les organitzacions sindicals o empresarials en l’àmbit de negociació.

És per això que des de la nostra organització sindical, davant l’incompliment flagrant de la normativa vigent hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans a convocar de manera immediata una reunió. Considerem indispensable refer d’entrada aquesta comissió, dins la qual la part social que a dia d’avui representa al cos de mossos d’esquadra hi ha de tenir representació.

SAP-FEPOL considera necessari avançar cap un pla d’igualtat real i efectiu per a la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, dins del qual a més de garantir-se la representació paritària i per les qüestions que tracta, cal exigir la formació necessària a totes les persones que la integren. No actuar així no garantirà l’objectiu final que tot pla d’igualtat persegueix des de la seva aprovació.

ENLLAÇ  A LES ESMENES PRESENTADES: clica aquí

Número de comunicat:
E-74/2020
Data: 
05/08/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend