SAP-FEPOL reclama al Departament d’Interior el pagament de les nits planificades en vacances

Després que el Suprem hagi reconegut aquest dret per a les persones membres del Cos Nacional de Policia, la nostra organització ho ha reclamat al Departament d'Interior per evitar tot el procés judicial

Barcelona, 7 d’agost del 2020.-

El Departament d’Interior sempre s’ha negat a pagar el total de les nits que les persones membres del cos de mossos d’esquadra tenen per quadrant anual. A l’efecte només ha estat disposada a retribuir, i només des de l’any 2008 tal i com consta en el punt tercer de l’Acord de llavors, cada jornada efectivament treballada. Per tant quedaven excloses de qualsevol retribució, totes aquelles nits planificades en períodes de vacances, però no treballades.

No obstant, recentment el Tribunal Suprem ha donat com a ferma una sentència per la qual, obliga a la Direcció General de la Policia del Ministeri de l’Interior a pagar als agents del Cos Nacional de Policia, l’import de totes les compensacions corresponents durant el seu mes de vacances. Unes compensacions per tant, que inclouen les generades per treball nocturn de tots els efectius que tenen torns rotatius.

Aquesta sentència (pionera a l’Estat) representa un canvi significatiu del que sempre el Departament d’Interior ha considerat en quan a les retribucions de les nits de les persones membres del cos de mossos d’esquadra. Per tant, des de la nostra organització sindical considerem necessari adequar la nostra normativa a la Sentència establerta pel propi Tribunal Suprem.

És per això que en base a la mateixa, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en un escrit adreçat al Secretari General, ha instat ja al Departament d’Interior a fer els canvis oportuns per tal que el cos de mossos tingui dret a percebre l’import corresponent a la nocturnitat generada en períodes de vacances.

De ser tal i com ho reclama la nostra organització, les nits deixarien de ser percebudes únicament (com fins ara) per aquelles efectivament treballades, ja que les que quedessin englobades dins les planificades en períodes de vacances també haurien de ser reconegudes.

Per tant esperem que després de l’escrit presentat avui per SAP-FEPOL, el Departament d’Interior obri el camí al canvi normatiu reclamat ja que, de no ser així, la nostra organització sindical iniciarà el recorregut judicial per fer-ho efectiu.

ENLLAÇ EN PDF A L’ESCRIT PRESENTAT: clica aquí

Número de comunicat:
C-141/2020
Data: 
07/08/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend