SAP-FEOL reclama el segon oferiment per la Sala 112 de Reus

Aquest segon oferiment estava previst pel mes d'agost i fins ara i malgrat les necessitats operatives d'aquesta destinació, encara no s'ha convocat

Reus, 15 de setembre 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) de manera constant ha denunciat la manca d’efectius que pateix la Sala 112 de Reus, com és per exemple el darrer escrit presentat en data de 3 de juny.

La càrrega excessiva que des de sempre han patit els efectius de la Sala 112, però especialment després de l’assumpció de noves destinacions, ha fet més que necessari incrementar les persones que treballen en aquestes dependències policials.

A l’efecte i en resposta a les necessitats denunciades per la nostra organització, aquest mateix estiu es va decidir incrementar en quinze (15), els efectius assignats a aquesta destinació en un primer oferiment. Així mateix, en aquestes mateixa resposta, se’ns va comunicar que el mes d’agost es materialitzaria un segon oferiment de dotze (12) efectius més, incrementant per tant en vint-i-quatre (24) les persones assignades en aquesta destinació.

No obstant i si bé és cert que les manca d’efectius s’ha estat suplint mitjançant l’oferiment d’hores extraordinàries (fins i tot amb efectius d’altres regions), el segon oferiment previst pel mes d’agost no s’ha arribat a realitzar.

És per això que des del SAP-FEPOL considereant que cal complir amb els objectius marcats arran de les nostres queixes, en un nopu escrit presentat, ha reclamat a la Sub-direcció general de recursos hmans la necessitat de convocar de manera urgent el segon oferiment previst i manifestat del mes d’agost. A més cal fer-ho, més quan a dia d’avui, les hores extraordinàries que fins ara es proposaven, ja s’han deixat d’oferir, cosa que ha suposat un increment de la càrrega de treball dels efectius que estan treballant.

No fer-ho, a més de perjudicar clarament el servei que s’ofereixen a les dotacions policials que depenen de la Sala 112 de Reus, posarà en risc la salut de les persones que a dia d’avui hi desenvolupen les seves funcions.

Número de comunicat:
E-88/2020
Data: 
15/09/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend