CURS DE PREPARACIÓ ACTIC Nivell Mig – 4a Edició (Quart trimestre de 2020)

Informació de la 4a edició del Curs d'ATIC que ofereix FEPOL i que les persones afiliades a la nostra organització sindical hi poden tenir accés.

Barcelona, 19 de setembre de 2020.-

“La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són una eina que actualment s’està valorant en els concursos de provisió i promoció de les diferents administracions públiques. 

La FEPOL –federació on està integrat plenament el Sindicat Autònom de Policia (SAP)– ofereix el curs de formació d’ACTIC online, on l’alumne podrà accedir a tot el temari i realitzar exàmens l’autoavaluació durant un termini de més de 3 mesos. Un cop l’alumne consideri que està preparat per fer front a l’examen, decidirà el centre col·laborador on vol realitzar la prova definitiva, podent escollir la nostra seu com a lloc per fer l’examen presencial. Si voleu fer el curs amb nosaltres, podeu trobar tota la informació d’aquesta edició a l’enllaç:

https://formacio.fepol.cat/cursos/curs?token=Seu3EsLQhFxS0ww8qMKZLg==

Un cop fet el pagament i la matrícula ja podreu accedir a ell i tindreu accés a la teoria, a més de 800 preguntes similars a les que us trobareu al l’examen oficial i a informació de quan obrirem el calendari al nostre centre col·laborador perquè pugueu ser els primers en apuntar-vos. També disposareu d’atenció personalitzada per solucionar qualsevol dubte que tingueu. El curs es tancarà a finals d’any.

Si teniu qualsevol dubte us el resoldrem al mail: actic@fepol.cat

Data: 
19/09/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend