Les bases del concurs de caporal/a i sergent/a s’impugnaran totes individualment

Els serveis jurídics de la nostra organització sindical consideren que la impugnació individual és la mesura més efectiva en defensa dels interessos de totes les persones afectades

Barcelona, 20 de setembre de 2020.-

En escrit presentat el 3 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) advertia a la Subdirecció General de Recursos Humans de la possibilitat d’impugnacions que suposaria el fet de no reconèixer l’equivalència de la categoria de mosso i de mossa de l’escala bàsica, al títol de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu.

Tant en les esmenes presentades en la discussió de la Instrucció 7/2020 d’acreditació, informatització i incorporació de l’expedient personal de la formació, com també en la discussió de les pre-bases dels concursos de caporal/a i sergent/a, la nostra organització sindical reclamava una solució per a totes les persones que quedaven d’inici excloses per no tenir una titulació, que en el moment del seu ingrés al cos no li va ser requerida.

A més, el fet de no haver modificat l’article 25 bis de la llei 10/1994 sobre la dispensa de titulació en el moment que es van incrementar els requisits d’ingrés al cos ha provocat que encara puguin quedar excloses, més persones per un greuge comparatiu que SAP-FEPOL ha reclamat insistentment solucionar.

És per això que la nostra organització sindical posa a disposició de totes les persones afiliades els seus serveis jurídics, amb la intenció d’impugnar les bases dels respectius concursos de manera individual. A l’efecte, totes les persones afiliades al SAP-FEPOL que us esteu veient afectades per aquesta situació (si no ho heu fet ja) poseu-vos en contacte amb el delegat o delegada de destí que la nostra organització sindical té a les vostres comissaries.

Impugnar les bases a títol personal (encara que suposi un increment de la càrrega de treball per al servei jurídic) suposarà individualitzar l’afectació que una situació (al nostre entendre injusta) provoca en tots aquells i aquelles que quedeu exclosos dels processos selectius.

La nostra organització sindical, en un darrer intent per evitar una quantitat important de contenciosos administratius, ha reclamat a l’Administració en un nou escrit que interpreti la normativa (a l’empara de l’Ordre ECI/945/2008) de manera flexible respecte els interessos generals del col·lectiu.

Fins el punt ha estat així que, a més de demanar l’inici immediat d’un diàleg entre les parts, SAP-FEPOL ha instat a la Sub-direcció General de Recursos Humans l’obertura d’un període transitori (tal i com així s’ha fet a altres col·lectius policials) per tal de minimitzar l’impacte d’una modificació normativa, que en cap cas qui n’ha de patir les conseqüències és aquell o aquella que en el moment d’ingressar al cos va complir amb els requisits demanats.

ENLLAÇ A PDF DE L’ESCRIT PRESENTAT: clica aquí

Número de comunicat:
C-154/2020
Data: 
20/09/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend