Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 18 de setembre de 2020

Resum del darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d'esquadra realitzat el passat 18 de setembre de 2020.

Barcelona, 21 de setembre de 2020.-

En data de 18 de setembre s’ha reunit el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. El primer Comitè després que s’hagi nomenat com a nova Sub-directora General de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Interior a la Sra. Consol González i Cerezales. A continuació us fem un resum dels punts més importants

 • Activitat preventiva i Avaluació de Riscos Psicosocials.

S’han fet avaluacions de riscos entre d’altres destinacions a l’Àrea Regional de Trànsit Girona, Complex Central, Sant Feliu de Guíxols, de les quals se’ns passaran còpia dels documents.

Es reconeix que fins avui no està feta. A l’efecte des del SAP-FEPOL recordem que es va acordar començar la prova pilot a la Regió Policial del Camp de Tarragona durant el primer trimestre del 2020. És per això que no entenem com encara no està a punt, tenint en compte que és un requeriment de la pròpia Inspecció de Treball. Per tant reclamem que s’acceleri i que es faci ja.

 • Comissaria de Banyoles.

La ubicació actual dels vestidors no és definitiva. La propera setmana els serveis tècnics visitaran la comissaria, amb la intenció de fer la recepció. Des del SAP-FEPOL exigim que els vestidors compleixin la normativa vigent i especialment recordem aquella que fa referència al manteniment de confort tèrmic.

 • Desinfecció de dependències policials.

Per part de la Sub-direcció se’ns ha mostrat una graella amb les desinfeccions fetes a diferents centres de treball. S’ha reclamat que aquesta graella se’ns faci arribar per poder veure amb claredat, quins son els centres de treball on s’ha intervingut.

 • Exàmens mèdics.

Se’ns informa que s’ha contractat una nova empresa per fer les revisions mèdiques (EGARSAT). Aquesta empresa té seus a tot el territori. A finals de setembre es penjarà la informació a la Intranet per tal que es puguin començar a fer les revisions.

 • Suport psicològic.

S’han atès tres (3) emergències i han entrat setze (16) casos nous. En total a dia d’avui hi ha cent seixanta-sis (166) persones treballadores del cos ateses per suport psicològic. Alhora es comenta que als pacients no se’ls dona l’alta en funció del temps que fa que estan en tractament , sinó en funció del seu estat de salut. Per altra banda s’ha demanat la necessitat de crear un procediment que homogeneïtzi els criteris a l’hora de fer la retirada d’arma  de les persones membres del cos de mossos d’esquadra. La SGPRSL vol fer un reunió amb la DGP per acordar com fer-ho.

 • Programa ESPAI.

Salut Mar” entitat que depèn del Consorci de l’Hospital del Mar era qui fins ara tenia assignat el desenvolupament i seguiment dels casos de suport psicològic de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.  A partir del maig del 2019 va deixar de ser centre col·laborador i no es va poder renovar el contracte de licitació que tenia amb el Departament d’Interior. En conseqüència, l’Àrea de Suport Psicològic es va fer càrrec de tots els casos i segons ens diuen, es van posar en contacte amb totes les persones afectades.

Doncs bé! S’ha fet una nova licitació que es posarà en funcionament a partir de l’1 d’octubre i l’empresa que es farà càrrec serà “Global Assistance”, a la qual se li traspassarà tota la documentació i casos quan quedi resolta la licitació. Aquest nou programa inclou Mossos i Bombers.

 • Absentisme laboral.

Tot i que se’ns passaran les dades per correu, es confirma un increment de l’11,82% l’any 2019 i un 14,25% l’any 2020. Aquest increment es produeix especialment a partir el mes de març i es justifica com a conseqüència de la COVID-19.

 • Vestidors Comissaria d’Esplugues.

Es denuncia novament l’amuntegament de persones en els vestidors masculins, el qual es produeix com a conseqüència de la coincidències de les unitats pròpies de l’ABP, amb els efectius d’ARRO. A l’efecte s’està planificant una ampliació de 40 m2 que s’agafarien de la zona que actualment es fa el brífing d’ARRO. Per part del SAP-FEPOL es deixa molt clar que exigirem uns vestidors amb tots els serveis i avancem que 40 m2  no és espai suficient per resoldre el problema actual d’amuntegament. Es comprometen a tornar-ho a mirar.

 • Requeriments de la Inspecció de Treball respecte l’ART – Sala Girona i l’ART Figueres.

Després que la nostra organització sindical denunciés a la Inspecció de Treball l’estat d’aquestes dues dependències, la responsable d’infraestructures del Departament d’Interior manifesta que j s’han resolt els requeriments. Des del SAP-FEPOL desmentim aquestes manifestacions i denunciem que encara queden molts dels aspectes denunciats per reparar. Denunciem per exemple la manca de revisió dels extintors, deficiències en els llums d’emergència, cablejat penjant, etc.

Sobre l’ART – Sala Girona  es comenta que s’han resolt alguns dels requeriments però encara en falten d’altres per solucionar, com és el de la massificació dels vestidors. Des de la nostra organització sindical denunciem que fa més de tres anys que vam denunciar per primera vegada aquestes deficiències i lamentem que fins que no s’ha arribat a la Inspecció de Treball (encara no que no totes) no s’han solucionat.

 • Massificació general dels vestidors.

Des del SAP-FEPOL aprofitant els dos darrers punts s’ha denunciat un problema generalitzat al cos. Més concretament denunciem que quan es decideix traslladar unitats d’una comissaria a una altra, es fa sense preveure les condicions laborals dels centres de treball, cosa que provoca la massificació i amuntegament de persones en els vestidors. Salou, Mollet, ART Girona, Esplugues entre d’altres son alguns exemples del que denunciem.

Des de la nostra organització sindical considerem, i així s’ha recordat al Comitè, que amb l’actual pandèmia és del tot inadmissible aquest amuntegament en els centres de treball.

 • Comissaria de Moià.

Aquest torna a ser un cas on es porten efectius sense complir amb les mesures de seguretat i salut laboral. És per això que des del SAP-FEPOL s’ha demanat que NO es procedeixi a fer cap trasllats de persones a dependències sense que no hi hagi un informe favorable per part d’Infraestructures del DINT. En definitiva no demanem res que no vingui establert a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos i Salut Laboral sobre coordinació entre empreses.

 • Ametlla de Mar.

El sistema de refrigeració pateix tot un seguit de problemes i fuites que han estat reparades. També s’ha canviat la UTA (màquina) i que la part de fred està resolta però no la de calefacció. Se’ns diu que es farà el control del sistema de forma centralitzada de temperatures i humitats.

 • Salou.

S’ha canviat la climatització i s’està estudiant fer una coberta verda per millorar les temperatures. També s’inclourà el control de sistemes de gestió de comissaries en el projecte de centralització.

 • Dades COVID 19.

Se’ns farà arribar les dades per correu. En aquest moments hi ha unes 190 baixes i d’agost a setembre hi ha hagut una baixada considerable.

 • PCR.

Actualment Sanitat no recomana fer tests massius a poblacions concretes, si és que no hi ha un clar risc. Si una persona ha estat en contacte amb un PCR + ha de fer quarantena 14 dies i demanar fe la prova al cap de 4 o 5 dies d’haver tingut el contacte. Si la PCR es negativa seguirà de quarantena per possible fals negatiu. No cal fer una segona prova per incorporar-se a la feina amb PCR negativa ja que les mesures cautelars demanades per USPAC han caigut, per Interlocutòria del mateix TSJC de finals de juliol

Pel que fa als treballadors i a les treballadores que es vegin en l’obligació de confinar els seus fills a dia d’avui, NO es té dret a Incapacitat Temporal, ja que això depèn del Govern Central. A més, s’ha demanat que mentre no es resolgui es concedeixin AP o Permisos als pares que ho necessitin per tenir cura dels seus fills. Se’ns diu que és farà el que determini funció pública.

 • Equips de protecció individual (EPI).

Es disposa de material suficient i en abundància, 2000 vestits de partícules, 360.000 mascaretes FFP2, 70.000 mascaretes quirúrgiques i 2000 caixes de guants. Es demana fixar els criteris per fer l’entrega d’aquest equips. A més d’aquest material que ja se disposa, en propera licitació se disposarà de 480.000 mascaretes FFP2, 480.000 mascaretes quirúrgiques, 40.000 parells de guants de protecció i 15.360 litres de gel hidroalcohòlic.

 • Presa de temperatura a totes les persones que accedeixen a les dependències.

Sanitat considera que no és una mesura que tingui validada medicament i no necessari per tant no s’aplica.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Comitè. El proper està previst per l’11 de desembre del 202o.

Número de comunicat:
C-156/2020
Data: 
21/09/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend