El cos de mossos d’esquadra no té dret a conciliar per tenir cura dels nostres fills i filles

A diferència de la resta de personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, els mossos i les mosses d'esquadra no tenim dret a gaudir del permís per conciliació

Barcelona, 5 d’octubre del 2020.-

Avui, en un comunicat intern sobre la Situació dels membres del cos de mossos d’esquadra amb persones menors d’edat afectades per la COVID-19 s’ha fet evident un nou greuge comparatiu vers el cos de mossos d’esquadra.

Malgrat som conscients que som un servei essencial i que hem d’estar sempre en primera línia en la gestió de la pandèmia -malgrat encara no sabem res respecte la famosa retribució per la COVID-19-, el nostre col·lectiu no té els mateixos drets que la resta del personal funcionari de la Generalitat.

La Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, i a diferència de la resta de sector públic, carrega sobre l’esquena dels mossos i les mosses d’esquadra la responsabilitat de “conciliar” (com puguin) la seva vida familiar amb la laboral, en cas de tenir a “càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19”.

I és que mentre que per la resta de personal funcionari, tal i com estableix el “punt 8.2 de la Instrucció 5/2020 sobre mesures de reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2” poden acollir-se al permís per conciliació, els mossos i les mosses d’esquadra no tenim aquest dret.

Quines són les mesures que s’estableixen per als mossos i les mosses d’esquadra afectades per aquesta situació? Qui n’assumeix el pes i la càrrega?

  • Canvis de planificació: som els mossos i les mosses els qui assumim la responsabilitat d’anar a treballar havent de tornar unes hores, que la resta de funcionaris poden gaudir, mentre els menors de 12 anys es troben afectats per aquesta situació.

  • Assumptes personals, permisos per hores acumulades o permisos per GNP: els mossos i les mosses tornem a assumir el pes de la situació i l’Administració aprofita per “eixugar” unes bosses d’hores que, per la manca d’efectius que patim i la sobrecàrrega de treball acumulada s’han fet excessivament grans.

  • Reduccions de jornada: Els mossos i les mosses tornem a assumir de nou la càrrega de la situació, havent de gaudir d’un permís amb les conseqüents reduccions econòmiques.

  • Modificació del període de vacances: malgrat les recents sentències judicials, els mossos i les mosses assumim el pes de la situació, gastant dies de vacances per quedar-nos confinats a casa.

Per tant, és evident que l’Administració no fa cap tipus d’esforç per facilitar la conciliació familiar del nostre col·lectiu, i deixa en mans dels treballadors i les treballadores, l’elecció de per on volen sortir perjudicats en cas de necessitat.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la SGRH que busqui el mecanisme adequat per tal que els mossos i les mosses, tinguem els mateixos drets que la resta de personal funcionari de la Generalitat. Per cert! Aquest permís també el poden gaudir en cas de tenir persones dependents a càrrec, gent gran o persones discapacitades, cosa que per a mossos i mosses, ni tant sols s’ha reflectit en el comunicat intern.

Número de comunicat:
C-166/2020
Data: 
05/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend