SAP-FEPOL reclama a la SGRH que els tallers de formació de la 27a promoció es facin en setmana de tardes

En tant que aquesta formació es realitza per una causa sobrevinguda com és el COVID-19 reclamem que no hagin de ser els mateixos de sempre els qui n'assumeixin les conseqüències

Barcelona, 6 d’octubre del 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat a la Sub-direcció general de recursos humans que la formació obligatòria que s’està fent a la 27a promoció o bé es planifica en setmana de festa, o bé en setmana immediatament després d’una setmana llarga.

En aquest sentit la nostra organització sindical denuncia que novament, per uns fets aliens a la voluntat de la 27a promoció, han de ser els efectius policials els qui n’assumeixin exclusivament i de manera individual les seves conseqüències.

Des del SAP-FEPOL considerem que aquesta formació obligatòria queda recollida pel punt 3.1 sobre tractament de la gestió horària de la Instrucció 5/2020, de 30 de juny la qual estipula que “quan la formació tingui una durada inferior a una jornada de treball, s’ha de realitzar sempre dins la jornada planificada de treball. S’imputa el codi de formació obligatòria pel temps dedicat a l’activitat formativa i el desplaçament corresponent entre el centre de treball habitual i el centre on es dugui a terme la formació”.

Per tant, vist que l’activitat lectiva diària és de quatre hores i que per tant aquesta durada és inferior a una jornada de treball, dita activitat només podria planificar-se-li a les persones de la 27a promoció, en setmana de tardes.

D’interpretar-se com diguem, cap de les parts en sortiria perjudicada. Primer perquè els efectius policials afectats entrarien a treballar entre les 14:00 o les 15:00 hores (tal i com així estableix el Decret d’horaris), s’adreçarien fins a l’EPC amb un vehicle policial (sense haver d’assumir les despeses del viatge), farien l’activitat formativa (que no es va anul·lar per voluntat de les persones aspirants) i un cop finalitzada tornarien a destí.

Què impedeix fer-ho de la manera que us proposem? Res! Tant la Instrucció 5/2020 com la normativa en quan a horaris ho permeten. Per tant, amb voluntat de les oficines de suport (sota la orientació de la Sub-direcció general de recursos humans) n’hi hauria prou.

En l’escrit presentat avui, SAP-FEPOL ha denunciat que els tallers s’estiguin planificant immediatament després de la setmana llarga de set dies de treball (la major part dels casos després de la setmana de matins incomplint així, l’article 2.4 de Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de mossos d’esquadra i que remarca que “després de set dies seguits de treball hi haurà un mínim de dos dies seguits de descans”.

Així mateix, hem denunciat també que aquests mateixos tallers s’estiguin planificant durant les setmanes de treball (havent de planificar per tant festa per poder-los fer) la qual cosa suposa en la major part de casos, un increment del romanent.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en tant que no han de ser els de sempre els qui n’assumeixin totes les conseqüències i que aquesta formació insistim que es realitza per una causa sobrevinguda, hem instat a la SGRH a planificar  la seva realització únicament durant la setmana de tardes, facilitant també el trasllat a l’Escola de Policia de Catalunya amb vehicles policials.

ENLLAÇ A PDF DE L’ESCRIT PRESENTAT: clica aquí

Número de comunicat:
C-168/2020
Data: 
06/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend