Minimització del risc de contagi de COVID-19 en ascensors del cos de mossos d’esquadra

Mantenir les portes obertes dels ascensors permetria una correcta ventilació, refrigeració i higiene dels aparells

Barcelona, 9 d’octubre del 2020.-

Segons consultes fetes pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOl), el programari que porten incorporats els sistemes d’obertura i tancament dels ascensors permeten que es puguin deixar amb les portes obertes quan es troben en situació de parada. És adir, quan l’aparell resta aturat, les portes poden quedar obertes.

Davant de l’actual pandèmia de la SARS-COV-2 és de vital importància mantenir en bon estat els sistemes de refrigeració, ventilació i higiene de les instal·lacions, tal i com estableix l’actual RDL 21/2020 de 9 de juny on hi consten les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària originada per la Covid19, en el seu art 7.

Per tant, des del SAP-FEPOL considerem necessari garantir les renovacions d’aire amb les màximes garanties higièniques per tal d’eliminar la presència del COVID-19. És per  això que des de la nostra organització sindical hem adreçat un escrit a la responsable de la Gestió Tècnica d’Infraestructures de Cossos Operatius del Departament d’Interior per a què es facin  les gestions oportunes amb l’empresa responsable del manteniment dels aparells elevadors o ascensors i reprogramin el sistema d’obertura.

Així les portes restaran obertes sempre que l’ascensor estigui aturat i es podrà garantir la ventilació de la cabina, tant necessària davant la pandèmia. Aprofitant el mateix escrit, hem fet incís en mantenir la neteja i desinfecció de les cabines, en especial als teclats de comandament, ja sigui amb difusors d’ozó o bé qualsevol altres sistema per desinfecció vírica.

Número de comunicat:
E-103/2020
Data: 
09/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend