Demanem que les hores que esperem a què es faci la PCR a un familiar possiblement afectat per COVID-19 es computin com a treballades

La nostra organització sindical ha demanat que les hores que hem d'esperar a què es faci la prova PCR al nostre familiar siguin computades com a hores efectivament treballades, assimilant aquesta situació a la que es va solucionar amb la nota informativa de 22 de setembre

Barcelona, 20 d’octubre del 2020.-

En data de 5 d’octubre, la Sub-direcció General de Recursos Humans emetia un comunicat intern a través del qual es feia difusió de la gestió i tràmit que s’havia de seguir amb les persones membres del cos de mossos d’esquadra, amb fills o filles afectades per COVID-19.

En aquest comunicat, sobre el qual la nostra organització ja va realitzar un comunicat al respecte, hi havia diferents tipus de supòsits:

  1. Persones membres del cos de mossos d’esquadra que tenen al seu càrrec menors que han estat confinats amb COVID-19.

En aquest primer cas, en tant que per contacte estret tots els membres de la família han de realitzar aïllament domiciliari, no s’han detectat problemes al donar la possibilitat de fer teletreball o assimilar-se aquesta situació a accident de treball.

  1. Persones membres del cos de mossos d’esquadra que tenen al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament, tot i no haver estat contagiats amb COVID-19.

Aquest segon cas sí suposa un problema per aquelles persones membres del CME que tenen a càrrec un fill o una filla menor d’edat que de manera obligatòria i per prescripció de les autoritats sanitàries ha de quedar-se a casa.

Tal i com expresséssim en el nostre comunicat de 5 d’octubre i malgrat les persones membres del cos poden fer canvis de planificació, demanar permisos per assumptes personals, per hores acumulades o per GNP, demanar reduccions de jornada o modificar fins i tot, els seus períodes de vacances, des del SAP-FEPOL considerem que el CME pateix un greuge comparatiu amb la resta de la Funció Pública.

Malgrat això i per les converses que hem mantingut des que es fes públic el comunicat intern, molt probablement no trobarem un punt d’acord respecte el tracte per aquest segon cas.

No obstant, des de la nostra organització sindical volem denunciar una tercera casuística que, si bé no es va tenir en consideració en el comunicat intern de la SGRH, sí hem detectat des de la nostra organització sindical.

  1. Persones membres del cos de mossos d’esquadra que tenen algun membre de la família amb simptomatologia COVID-19 i estan a l’espera del resultat PCR.

Des de la nostra organització sindical hem detectat casos de persones membres del cos que per contacte estret amb alguna de les persones integrants del seu nucli familiar (podent ser també menors d’edat), han d’esperar aïllades en el seu domicili (sense baixa mèdica) a l’espera que es faci la prova al familiar afectat.

Des del SAP-FEPOL considerem que aquests casos es podrien assimilar a tots aquells que, amb la nota informativa del passat 22 de setembre del 2020 emesa per la seva Sub-direcció General de Recursos Humans es va donar resposta a la situació injusta generada quan es van deixar de fer les proves PCR al Complex Central.

En ella recordem que “d’acord amb la voluntat de la Direcció General de la Policia de resoldre aquesta casuístics i d’evitar situacions injustes, així com havent escoltat les propostes de la totalitat d’organitzacions sindicals representatives, s’ha articulat el codi específic SEPCR al Programa de Gestió Horària”.

Amb aquesta imputació es va corregir la situació injusta d’haver d’esperar en el domicili a fi i efecte de rebre un resultat negatiu d’una prova PCR. És a dir, salvant les distàncies, la mateixa que es pot originar amb aquest tercer supòsit que hem fet constar.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem instat a la Sub-direcció general de recursos humans a fer les gestions oportunes per tal que s’imputi el codi específic SEPCR a les persones membres del cos de mossos d’esquadra que, per contacte estret amb el seu nucli familiar, han d’esperar aïllades als seus domicilis a l’espera que es faci la prova PCR al membre de la seva família que presenta simptomatologia per COVID-19.

Número de comunicat:
E-120/2020
Data: 
20/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend