Els tests de diagnosis de COVID-19 haurien de formar part dels exàmens de salut laboral

La no detecció de casos positius assimptomàtics suposa un greu risc de contagi que, per la importància del cos dins del pla PROCICAT, caldria minimitzar el seu impacte

Barcelona, 20 d’octubre del 2020.-

Tal i com estableix la llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, els exàmens de salut formen part de la vigilància de la salut i tenen per objecte la vigilància periòdica de les persones treballadores per valorar l’estat de salut, en funció dels riscos inherents al lloc de treball.

Mitjançant una exploració física i unes proves específiques complementàries (que poden variar en funció dels riscos laborals als que estigui exposada la persona treballadora) es dona resposta, amb la realització d’aquests exàmens de salut, a les exigències legals.

Enguany ja s’ha iniciat la campanya d’exàmens de salut laboral del 2020 en les quals, les persones membres del cos de mossos d’esquadra poden fer la petició al Departament d’Interior per poder-se’ls realitzar.

La Policia de la Generalitat, per les funcions que desenvolupa com a servei públic d’ordre en el pla del PROCICAT, es troba dins dels col·lectius de risc al virus SARS-CoV-2 ja que els seus efectius tenen contacte directe amb la ciutadania (sense distinció de grup de risc).

Aquestes mateixes funcions no asseguren, el manteniment de la distància i per tant l’exposició a contraure el virus és extremadament elevada. Prova del que diem és l’elevat nombre de casos positius i de persones membres del cos que han quedat confinades des de l’inici de la pandèmia.

No obstant, i de la mateixa manera que passa amb la població en general, un dels problemes que pot patir el cos de mossos d’esquadra son tot aquells casos positiu asimptomàtics que en no detectar-se son potents vectors de contagi.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) entenem que la realització de proves diagnòstiques de COVID-19 podrien formar part de l’examen de salut que es realitza a les persones membres del cos de mossos d’esquadra. No obstan, informats pels responsables de la realització de la prova, ens comuniquen que l’empresa (Departament d’Interior) no té contractat el test de covid-19 en els reconeixements mèdics.

Per tot l’exposat, des del SAP-FEPOL ja hem adreçat un escrit a la Sub-direcció General de Recursos Humans per tal que faci les gestions oportunes amb la finalitat i objectiu d’incloure dins l’examen de salut 2020,  la realització de proves diagnòstiques del covid-19 als components del Cos de Mossos d’Esquadra.

Número de comunicat:
E-119/2020
Data: 
20/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend