Es presenta la proposta del Decret d’uniformitat del cos de mossos d’esquadra

Per la nostra organització sindical és prioritari (abans que la modificació dels galons) començar a fer efectiu el canvi d'uniformitat

Barcelona, 21 d’octubre del 2020.-

Ahir dia 20 d’octubre, les organitzacions sindicals representatives del CME vam quedar convocades al Departament d’Interior per tal d’assistir a la presentació de la proposta del nou Decret d’uniformitat del cos de Mossos d’Esquadra.

En aquesta reunió el Director General ha posat molt èmfasi en la necessitat d’avançar el més ràpid possible en l’aprovació d’aquest nou Decret, cosa que suposaria una actualització de qüestions com l’ús dels uniformes, els distintius o els reconeixements.

Des del SAP-FEPOL creiem que, tot i que l’aprovació d’un decret actualitzat és necessària, l’autèntica prioritat radica en el fet que la nova uniformitat del CME, que havia de començar a ser entregada a finals d’aquest any, sigui una realitat. Tres anys després d’haver-se presentat el nou projecte d’uniformitat, i essent l’únic cos policial que no l’ha canviat, no podem seguir amb un uniforme obsolet i totalment inoperatiu.

Pel que fa a dit decret, durant els mesos de gener i febrer es va obrir un procés de consulta pública en el qual van participar un total de 343 participants i es van recollir un total de 47 propostes, de les quals, segons paraules del Director, la major part s’han aprovat totalment o parcialment. Entre les novetats, s’incorpora que els mossos i les mosses tinguin un manegot (galó) però sense cap distinció (és a dir, buit).

Val a dir que, tot i que des del SAP-FEPOL no ho considerem prioritari, si la Direcció General pensa implantar un galó per als/les agents, aquest ha de tenir l’objectiu d’acabar amb la discriminació que aquest puguin tenir respecte dels distintius de graduació d’altres cossos policials.

Un galó buit no contribueix a dignificar la imatge dels efectius de l’escala bàsica. Per tant, nosaltres ens decantem per propostes com la que va realitzar el propi sindicat SICME, de modificar els galons de totes les escales i atorgar als/les agents el galó d’un angle. En qualsevol cas, serà una qüestió que caldrà treballar més profundament.

Una altra qüestió que hem posat sobre la taula és que els distintius com l’escut de braç no haurien d’estar reservades únicament per especialitats. Un clar exemple és USC, que també ha de poder gaudir d’aquest distintiu, més quan afavoreixen el sentiment de pertinença. En aquest sentit, el Director s’ha mostrat favorable a la proposta.

Així mateix, hem cregut necessari posar sobre la taula un greuge històric: cal fer una revisió dels criteris de concessió de felicitacions. És inacceptable que treballem amb un sistema de quotes on cada destí ha de deixar fora a agents cada any, perquè existeix un topall en aquesta concessió, així com vetllar perquè tots els/les agents obtinguin la felicitació independentment de si durant el procés canvien de destí.

El Director General ens ha donat una setmana per poder treballar el document i presentar les esmenes oportunes. Si l’escenari actual ho permet,  aquest Decret podria veure la llum en quatre mesos.

Número de comunicat:
C-173/2020
Data: 
21/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend