SAP-FEPOL denuncia l’horari especial específic: és hora d’eliminar-lo!

La nosra organització porta al contenciós un horari que mai s'ha negociat (malgrat s'ha demanat insistentment) un sistema de compensació i que provoca constantment un trencament de la vida familiar amb la laboral

Barcelona, 22 d’octubre del 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha començat el camí per eliminar l’horari especial específic del cos de mossos d’esquadra. Cal eradicar ja, un horari que provoca abusos laborals, fractura de la conciliació de la vida familiar amb la laboral i que no té cap sistema de compensació, en comparació amb aquelles unitats que tenen altres tipus d’horaris.

La nostra organització sindical porta denunciant i reclamant la necessitat de modificar l’horari especial específic el qual no té cap tipus de garanties per a les persones que el pateixen. No obstant, la resposta que fins el moment hem obtingut de l’Administració i de la Prefectura ha estat sempre negativa.

Per tant, després del darrer acord signat, cal obrir un front contra un horari que s’ha abusat en la seva aplicació, sense importar les conseqüències individuals i familiars que ha provocat. Cal eliminar un horari que ve recollit en una normativa (Decret 146/1996) que ha quedat ja, totalment desfasada.

Malgrat també el pateixen altres unitats i àrees del cos, ARRO, BRIMO i Investigació son les especialitats que principalment i de manera majoritària més es veuen afectades per la imposició d’aquest horari obsolet. Però l’especificitat de les seves funcions no és incompatible amb l’aplicació de  garanties horàries que incrementin la possibilitat de poder conciliar la vida familiar amb la laboral de tots aquests efectius.

El gran volum d’hores acumulades, els canvis constants en la “planificació” i la sobre-activació d’efectius per alguns dispositius que finalment no han estat necessaris desactivant-los a darrera hora són algunes de les conseqüències que constantment (i més en els darrers anys) han hagut de patir els efectius afectats. A més, justificar aquests canvis i la necessitat de garantir una “necessària disponibilitat absoluta”, en l’especificitat de les funcions policials és del tot incongruent.

És per això que, en espera d’un canvi d’opinió en la direcció del cos respecte aquest horari obsolet el qual hauria d’arribar amb la convocatòria imprescindible d’una mesa de negociació, SAP-FEPOL ha decidit denunciar per la via judicial aquest horari demanant ja, la seva eliminació.

Tots els efectius policials, estiguin a les especialitats que estiguin o siguin del nivell que siguin, han de tenir dret a poder conciliar la seva vida familiar amb la laboral, han de tenir dret a poder desconnectar de la seva activitat professional i han de tenir dret també, a ser compensats per sistemes pactats en meses de negociació que fins avui i al llarg de la història del cos de mossos d’esquadra, no s’ha convocat mai per a l’horari especial específic.

Número de comunicat:
C-174/2020
Data: 
22/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend