És necessari que la 27a promoció sàpiga amb temps suficient les seves noves destinacions

Davant l'allau de preguntes sobre el canvi de destinació un cop acabat el primer període de pràctiques hem traslladat la pregunta a la SGRH

Barcelona, 23 d’octubre del 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) està rebent moltes consultes en relació al possible moviment de les persones membres del cos de mossos d’esquadra de la 27a promoció que avui us trobeu per tant, en ple període de pràctiques.

El fet de trobar-vos a les portes de la finalització del primer període obre la sospita de moviments de tots els efectius que a dia d’avui esteu en pràctiques i la intranquil·litat per tant, d’haver de buscar els mecanismes oportuns que us permetin conciliar la vostra vida laboral amb la familiar.

És per això que avui, SAP-FEPOL ha fet les gestions oportunes amb la Sub-direcció General de Recursos Humans per tal que se’ns informi del tant per cent de moviments que hi haurà un cop finalitzat el primer període de pràctiques (previst per al 2 de novembre) i de quan exactament es té previst realitzar-los.

A l’efecte, la nostra organització ha estat informada que el moviment de persones a noves destinacions serà el mínim imprescindible, aspecte que s’està estudiant encara a dia d’avui, alhora que hores d’ara no es té coneixement de quan es realitzaran els canvis.

És per això que, veient la proximitat de la data de finalització del primer període i de la poca informació que té la darrera promoció, SAP-FEPOL ha reclamat a la Sub-direcció general que se’ns informi a la major brevetat possible. Així un cop en tinguem coneixement se us serà traslladada en un nou comunicat a la major brevetat possible.

Des de la nostra organització sindical hem demanat però, que els moviments de totes aquelles persones afectades siguin comunicats amb temps suficient que us permeti garantir el temps necessari per fer totes aquelles gestions relatives a qualsevol canvi de domicili.

No volem en aquest sentit, i així ho hem manifestat, que els canvis de destinació es comuniquin d’un dia per l’altre, donant l’eterna sensació que som només un número.

Per tant, la nostra organització sindical seguirà atenta a les novetats sobre aquesta qüestió i informarà al col·lectiu afectat, tant bon punt hagi rebut resposta de la Sub-direcció general de recursos humans.

Número de comunicat:
C-177/2020
Data: 
23/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend