SAP-FEPOL reclama que es garanteixi la seguretat en la formació de la 27a promició a l’EPC i en cas de no poder-se garantir que s’anul·li

La formació que es realitza a la 27a promoció, a més de provocar trasllats innecessaris, no garanteix les mesures de seguretat de la pròpia Generalitat de Catalunya sobre distància, mans i mascaretes

Mollet del Vallès, 23 d’octubre del 2020.-

El passat 6 d’octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) registrava un escrit adreçat a la Sub-direcció general de Recursos Humans en relació a la formació obligatòria que s’estava a realitzant a les persones membres del cos de mossos d’esquadra de la 27a promoció, a l’Escola de Policia de Catalunya.

Aquesta formació obligatòria (iniciada el passat 5 d’octubre) consisteix en un tallers sobre procediments policials, la qual restava pendent d’haver-se impartit durant el curs bàsic i que no es va arribar a fer, com a conseqüència de l’actual situació de pandèmia de SARS-CoV-2.

A l’efecte, la nostra organització sindical ja s’ha adreçat per escrit a la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d0Interior per tal de ser informada d’aquests extrems i rebre informació sobre les mesures de protecció o realització en prevenció del risc de contagi del COVID-19. No obstant fins avui encara no hem rebut resposta.

És per això que, vist l’actual increment de casos positius i en tant que ens trobem a l’inici d’una reconeguda segona onada de SARS-CoV-2, des de la nostra organització sindical posem en dubte (estrictament des de criteris sanitaris) la necessitat de continuar fent aquest tipus de formació.

A no ser que les mesures de seguretat dels tallers, en prevenció del risc de contagi siguin extremadament elevades,  des  del SAP-FEPOL considerem que no té cap mena de sentit que es faci aquesta formació i menys, quan el propi Ministeri de Sanitat està demanant a la ciutadania restringir al màxim la mobilitat i els desplaçaments. Provocar el desplaçament de més de cent-cinquanta (150) persones és del tot incongruent i més, si la formació impartida provoca contacte directe entre persones i no garanteix les pròpies mesures exigides per la Generalitat de Catalunya de distància, mans i mascareta.

És per això que, en aplicació del Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny on hi consten les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària originada per la COVID-19, des del SAP-FEPOL hem instat a la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior, a donar les ordres oportunes per aturar de forma immediata aquesta formació o en el seu defecte es busquin mesures alternatives que evitin o minimitzi el risc de transmissió del virus.

Número de comunicat:
E-122/2020
Data: 
23/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend