SAP-FEPOL torna a reclamar el perllongament del període d’assumptes personals 2020

Tal i com s'ha fet amb els de l'any 2019 a petició de la nostra organització sindical, avui reclamem el perllongament del període de gaudiment dels AP de l'any 2020 com a conseqüència de la Resolució de 26 d'octubre del Director General

Barcelona, 28 d’octubre del 2020.-

El 20 de març, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) reclamava a la Sub-direcció General de Recursos Humans la necessitat de perllongar els períodes de gaudiment dels permisos per assumptes personals del 2019 i també del 2020. Una reclamació que ja s’havia fet amb anterioritat (5 de novembre del 2019).

Ja llavors, veient el desenvolupament dels esdeveniments fruit de la situació sanitària i davant les resolucions emeses pel Director General de la Policia de canvis horaris i denegació de permisos, la nostra organització sindical reclamava aquesta necessitat.

Com a resposta a les nostres peticions, la SGRH emetia una nota a inicis del mes de maig, concedint el perllongament del gaudiment dels permisos d’assumptes personals de l’any 2019, fins el 31 de gener del proper 2021. No obstant no va esmentar res del gaudiment dels permisos del 2020.

Per contra, el 26 d’octubre el Director General de la Policia acordava la Resolució d’adopció de mesures en matèria de recursos humans i jornada de treball de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en el marc de la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

En aquesta, s’ha obert la porta de nou, a la modificació de la distribució de la jornada diària de treball i al desistiment dels permisos per assumptes personals. És per això que SAP-FEPOL  de la mateixa manera que ja ho demanés el mes de març, torna a reclamar la pròrroga del període de gaudiment dels permisos d’AP de l’any 2020.

És evident que la segona onada de COVID-19 ha tornat a sacsejar la conciliació de la vida familiar amb la laboral del nostre col·lectiu i per tant, cal aturar el comptador sobre la possibilitat de poder gaudir d’un dret, posposant-lo i perllongant-lo el temps que sigui necessari.

És per això que la nostra organització sindical (tal i com així ja ho va fer el mes de març) torna a reclamar a l’Administració que, davant la impossibilitat de poder gaudir els permisos per assumptes personals, prorrogui el dret a demanar-los per als de l’any 2020. Esperem resposta.

Número de comunicat:
C-180/2020
Data: 
28/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend