Un exemple del per què demanem que les hores que esperem a la PCR d’un fill o filla han de computar com a treballades

No fer-ho així implica un increment del risc de contagi per evitar un increment de les hores de romanent al no computar-se aquestes hores com a efectivament treballades

Barcelona, 28 d’octubre del 2020.-

Fa tot just una setmana, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) presentava un escrit a la Sub-direcció General de Recursos Humans demanant que s’imputessin com a treballades amb el codi SEPCR, les hores que les persones membres del cos de mossos havien de restar aïllades al seu domicili, a l’espera d’un resultat PCR d’un fill menor d’edat que havia tingut contacte estret amb un COVID-19 positiu.

Recordem que el comunicat intern de 5 d’octubre preveia únicament dos casos en relació al COVID amb menors d’edat: per casos positius i per casos aïllats per contacte estret sense ser positius. A l’efecte, la nostra organització feia evident un tercer cas que el comunicat no preveia: membres del nucli familiar (menors) aïllats, amb simptomatologia sense PCR positiva.

Per aquests casos, encara no s’ha previst quin ha de ser el tractament horari que s’ha de donar i malgrat ho vam demanar en escrit de 20 d’octubre, a dia d’avui es continua sense imputar com a hores efectivament treballades (amb l’esmentat codi SEPCR) totes aquelles hores, que els mossos i les mosses “hem de quedar-nos a casa com a conseqüència d’un positiu a l’aula dels nostres fills i filles i que, malgrat no tenim PCR feta, els menors presenten simptomatologia”.

Què està provocant aquest fet? Doncs simplement que estem posant en risc a la ciutadania al ser nosaltres un vector claríssim de transmissió. I per què? Posem un exemple d’un cas real:

  • Fill menor d’edat d’una persona membre del cos ha de quedar confinat per contacte estret (escola) amb un positiu per COVID-19. El mosso o la mossa, per manca de regulació d’aquesta situació (i per evitar un increment del romanent) segueix treballant. No pot gaudir de permís retribuït (com així demanem nosaltres fins que es realitzi la prova PCR). Finalment el menor, passats cinc dies del confinament inicial acaba essent positiu per prova PCR.

Què ha passat durant aquests cinc dies? Doncs que com hem denunciat per activa i per passiva, els mossos ens convertim en un vector claríssim de transmissió.

Tal i com han publicat els propis mitjans de comunicació, el temps d’espera per fer-se les proves PCR i per saber els seus resultats poden ser de fins a una setmana. Tots i totes sabem què implica una setmana no anar a treballar. És evident que s’incrementen i molt, les hores de romanent.

És per això que, des del SAP-FEPOL insistim, i tal i com demanéssim per escrit el 20 d’octubre. Considerem que aquest pes l’ha d’aguantar l’Administració, computant aquestes hores com a treballades, i no ho ha d’aguantar el treballador o la treballadora. Perquè de fer-se tal i com fins ara s’està fent, el que provocarem directament és un increment del risc de contagi per evitar un increment de les hores de romanent.

Número de comunicat:
C-181/2020
Data: 
28/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend