Els canvis de destinació de la 27a promoció previstos per l’1 de desembre

La Sub-direcció general de recursos humans ens informa que la data d'1 de desembre és una previsió i que per tant pot estar sotmesa a algun canvi

Barcelona, 5 de novembre del 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) veient la proximitat de moviments de les persones que a dia d’avui us trobeu en pràctiques i davant la desinformació, mitjançant un comunicat a la Sub-direcció General de Recursos preguntàvem sobre quina era la situació de la darrera promoció del cos de mossos d’esquadra.

Més concretament en data de 23 d’octubre, SAP-FEPOL reclamava saber quina era la previsió dels canvis (si és que n’hi havien) predits per a les persones que es trobaven en el seu primer període de pràctiques i quina era la data prevista que es produïssin.

Alhora, la nostra organització sindical exigia el temps mínim suficient per tal que les persones afectades per aquests canvis poguessin adequar la seva situació laboral amb la familiar, garantint així el mínim trasbals possible.

Avui la Sub-direcció general de recursos humans, en resposta a les nostres peticions ens ha informat que aquest any, i com a conseqüència de l’actual situació sanitària provocada pel COVID-19 s’ha volgut “evitar grans canvis de personal”.

Malgrat això s’hauran de dur a terme uns seixanta (60) moviments, ja que malgrat la distribució inicial estava pensada per cobrir les necessitats del Pla d’Estiu, cal reforçar algunes destinacions concretes que no coincideixen amb la distribució inicial.

Com a criteri per realitzar els canvis de destinació s’ha tingut en compte (tal i com s’ha fet sempre) el número de promoció, així com també les preferències que els qui esteu en pràctiques vàreu referir a la primera de les peticions de destinacions.

En relació a quan estan previstos realitzar aquests canvis se’ns ha informat que la previsió és que aquests es produeixin el proper 1 de desembre. S’ha insistit que, en tant aquesta data és una previsió pot estar sotmesa a canvis.

No obstant, la Sub-direcció general de recursos humans ens ha confirmat (tal i com així havíem demanat) que es farà previ avís a totes les persones afectades amb el temps suficient, com per a què es puguin organitzar i adequar la seva situació, a la nova destinació.

Número de comunicat:
C-189/2020
Data: 
05/11/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend