Entra en vigor l’actualització dels nous imports d’hores extraordinàries i del complement de nocturnitat

S'aplica així l'acord signat a la reunió de la Comissió de seguiment d'1 d'octubre

Barcelona, 10 de novembre del 2020.-

Avui, el Govern de la Generalitat ha ratificat l’acord d’1 d’octubre del 2020 que la Comissió de Seguiment de l’Acord de 21 de juliol de 2020 va signar sobre l’actualització dels imports d’hores extraordinàries i complement de nocturnitat.

Recordem que el punt 15 de l’Acord de 2020 sobre actualització dels conceptes retributius establia aquests “s’actualitzarien permanentment d’acord amb el que estableixi el marc legal vigent per l’actualització de les retribucions del sector públic de la Generalitat de Catalunya”.

Així doncs, un cop signat l’Acord i reunida la seva Comissió de Seguiment calia aplicar el 2% establert per l’increment general de les retribucions del 2020, als imports relatius al preu de les hores extraordinàries i el compliment de nocturnitat.

Aquest increment restava pendent d’aprovació del Govern, fet que s’ha donat avui i que per tant queda de la següent manera:

HORES EXTRAORDINÀRIES Preu hora diürna Preu hora festiva/nocturna
GRUP C 21,99 euros 26,39 euros
GRUP B 30,82 euros 36,98 euros
GRUP A 37,71 euros 45,26 euros

En relació a la compensació de les nits aquestes passen a un import de 2,86 euros (bruts) per hora nocturna i els seus efectes és a 1 de gener del 2020.

Per tant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) us instem a tenir un control de les retribucions que aneu percebent i que davant qualsevol dubte us poseu en contacte amb nòmines.

Número de comunicat:
C-193/2020
Data: 
10/11/2020


Send this to a friend