Aprovació del Protocol d’Assetjament Sexual i altres discriminacions sexuals del cos de mossos d’esquadra

En el Comitè de Seguretat i Salut Laboral es va tancar la discussió del protocol que serà aprovat en la propera sessió ordinària

Barcelona, 13 de novembre del 2020.-

En el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del cos de mossos d’esquadra celebrat ahir se’ns va informar, entre d’altres qüestions, de l’activació molt properament del Protocol d’Assetjament Sexual i altres discriminacions sexuals.

El Protocol serà aprovat en el proper CSSL ja que hi ha una proposta de modificació, que afecta al Manual de la Comissió de Valoració i Seguiment (COVAS), principal eina que desenvoluparà els aspectes pràctics del protocol.

Les modificacions son les següents:

  • Tal i com va proposar la part social en la sessió de 30 de juliol, serà la Unitat d’Igualtat i Equitat (UIE) qui recollirà les funcions d’informació i realitzarà l’acompanyament de la persona afectada.

  • Per garantir el bon funcionament de la Comissió s’incorporarà una persona tècnica de la Sub-direcció general de recursos humans que realitzarà les funcions de secretaria i gestió de la documentació que es generi.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) fem una valoració molt positiva de l’aprovació d’un protocol tan necessari, com és el d’assetjament sexual i altres discriminacions sexuals.

A l’efecte i tal i com vam proposar ahir, esperem que es faci molta difusió a través de la Intranet i de totes aquelles eines possibles com tríptics amb diagrames, per tal que totes les persones del cos en tingui coneixement de la seva existència.

Per altra banda, lamentem que hi hagi organitzacions sindicals que segueixin pensant que un protocol com aquest no és necessari en el cos de mossos d’esquadra, reclamant l’aplicació per al nostre col·lectiu del protocol de Funció Pública.

En aquest sentit volem recordar a USPAC, que el punt 3 del Protocol d’Assetjament Sexual de Funció Pública exclou al cos de mossos d’esquadra en tant que estableix específicament que el seu protocol “només és d’aplicació al Personal de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu personal laboral”.

Per tant el cos de mossos d’esquadra queda fora del protocol de Funció Pública i per tant ens és necessari un de propi, aspecte reafirmat per la resta d’assistents a la reunió d’ahir.

Des del SAP-FEPOL, compartim la necessitat d’incloure en el protocol totes aquelles sensibilitats humanes objectes d’assetjament i discriminació, i per tant esperem que es posi en marxa de manera immediata el protocol presentat ahir, per tal de posar fi a una situació (l’assetjament sexual) que hauria d’haver quedat resolta ja.

Número de comunicat:
C-195/2020
Data: 
13/11/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend