El cos de mossos d’esquadra pateix una afectació per COVID-19, amb dades d’inici de la pandèmia

Amb les dades fetes públiques en el CSSL celebrat ahir, el mes d’octubre hem patit pràcticament els mateixos casos per COVID-19 que vam patir el mes de març (1457 casos per 1264 a l’octubre)

Barcelona, 13 de novembre del 2020.-

Des que esclatés la pandèmia mundial de COVID-19, les forces policials de tots els paísos han estat (com a grups d’ordre) al capdavant de la seva gestió.

El cos de mossos d’esquadra, malgrat encara el Govern i fins ara no ha reconegut l’esforç, no ha estat diferent i ja des del mes de març treballava de manera intensa en la gestió de la pandèmia.

La gran quantitat de mossos i mosses afectades pel virus esclatava el mes de març com a conseqüència també de la poca previsió de material i de, al nostre entendre decisions errònies, com va ser per exemple no contemplar la proposta horària presentada per SAP-FEPOL del 7 x 14.

Ahir, en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral se’ns van traslladar les darreres dades d’afectació de COVID-19 en el cos de mossos d’esquadra. Com es pot veure a la imatge, el mes d’octubre hem patit pràcticament la mateixa afectació que vam patir el mes de març (1457 casos per 1264 a l’octubre). I per tant l’afectació per COVID-19 en el servei de seguretat pública és important.

Per tant, si comparem aquestes dades podem observar que l’afectació de SARS-CoV-2 en el cos de mossos és igual ja, a la que vam patir en l’inici de la pandèmia.

Per franges d’edat, els grup d’edat que pateixen una major afectació de COVID-19 son aquelles compreses entre els 41 i 45 anys (amb 2125 baixes el que suposa un 31,08% del tant per cent sobre baixes), les compreses entre els 46 i 50 anys (amb 1492 baixes el que suposa un 21,82%) i les compreses entre 36 i 40 anys (amb 1415 el que suposa un 20,70%).

Per Regions Policials, la Regió que més afectació per COVID-19 té a dia d’avui és la Regió Policial Metropolitana Nord amb un 2,66% d’efectius afectats (4930), seguida de la Regió Policial de Ponent amb un 2,48% (1048) i la Regió Policial de Girona amb un 1,98% (1971).

En números generals a dia d’avui un 38,5% del total de la plantilla del cos de mossos s’ha vist afectada pel COVID-19 tret inequívoc del grau d’exposició que el nostre col·lectiu té al virus. Per tant des de la nostra organització sindical insistim en la necessitat d’incrementar al màxim, les mesures de prevenció i seguretat contra el virus i s’insisteix en no baixa la guàrdia en l’auto-aplicació de les mateixes.

Número de comunicat:
C-196/2020
Data: 
13/11/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend