Comissió Delegada d’Infraestructures de 25 de novembre del 2020

Resum dels punts tractats en la reunió realitzada ahir

Barcelona, 26 de novembre del 2020.-

Ahir 25 de novembre es va reunir la Comissió Delegada d’Infraestructures en la qual hi participem membres de les diferents organitzacions sindicals i responsables del Departament d’Interior. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi van tractar.

  • ART Figueres

Després que SAP-FEPOL denunciés davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social les condicions del centre de treball, el Departament d’Interior he fet diverses visites, l’última amb els propietaris de l’edifici, per tal de resoldre les incidències detectades. Es preveu que estigui resol a mitjans del mes de febrer del 2021.

  • Vestidors femenins de la CD de Sant Celoni

Un cop més, arran de la denúncia feta per SAP-FEPOL, el Departament d’Interior està preparant les obres de millora dels vestidors femenins, les quals estan previstes per al mes de gener. El pressupost anirà a càrrec de la Regió Policial Metropolitana Nord.

  • Reparacions portes de les garjoles

La nostra organització sindical ha denunciat en repetides ocasions, l’estat de les garjoles de les comissaries del cos. Fruit d’aquestes denúncies se’ns ha comunicat que es repararan les garjoles de les ACD de Granollers, Mataró, Sitges i Mollet del Vallès. La reparació es farà segons les indicacions que vam aportar, és a dir, fent la part inferior de les portes d’acer inoxidable.

Per altra banda i degut als requeriments fets per l’Administració de Justícia es dotaran les Àrees de custòdia, de sistemes que garanteixin el cicle solar a les persones detingudes.

  • Vestidors

Se’ns informa que hi ha previstes actuacions en els vestidors de les ABP de Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Mollet del Vallès. A la CD de Salou i a l’ABP d’Esplugues s’habilitarà un espai per col·locar més armariets.

  • CB Banyoles

S’hi han fet un seguit de canvis en els vestidors d’homes per dotar-los d’espai suficient. Així mateix s’han col·locat càmeres de reforç i tanques perimetrals.

  • ABP Ripoll

Després que s’hi encastés un vehicle (sense haver de lamentar per sort lesions personals), s’han col·locat fitons i resta per finalitzar les obres de reparació, les quals estan aturades com a conseqüència dels vidres antibales que s’han de subministrar per part de l’empresa contractada per fer la reparació.

  • ABP Granollers

Com a conseqüència de les denúncies fetes per SAP-FEPOL  sobre la manca d’aïllament tèrmic exterior de l’edifici finalment ja s’ha col·locat. Així mateix s’ha reparat una refredadora i s’ha col·locat una central de gestió.

  • Noves dependències

De les de Torredembarra ja s’ha fet la licitació. De la CD de la Jonquera s’ha fet la tramitació del projecte amb una previsió de finals del 2021. De la CD de Mollerussa i Sant Martí s’està fent la licitació de l’equipi redactor del projecte amb previsió de finals d’obra per al 2023.

  • Altres qüestions

Des de Seguretat Corporativa s’estan estudiant totes les dependències (98 en total) per dotar-les de seguretat, fent l’estudi per la ubicació de noves càmeres IP, tant perimetral com en els seus accessos.

Respecte les actuacions en execució i fetes durant l’any 2020 i 2019 s’han col·locat noves UTA’s a Sant Feliu de Guíxols, es farà en breu l’escala posterior i la tanca perimetral de la CD de Pineda, s’han fet millores en les cobertes de Sitges, Vilanova i Gavà, magatzem d’estupefaents a Nou Barris i diferents actuacions en l’edifici A del Complex Central.

Així mateix se’ns informa que s’han substituït càmeres a les Regions de Girona, Central, Pirineu i Ponent. A l’ABP Lleida s’han col·locat proteccions solars a les façanes, a la Seu d’Urgell s’ha col·locat aïllament en la façana i coberta, s’ha reparat part de la climatització de les Corts i les calderes a Castelldefels.

S’han previst millores als accessos a cobertes de ABP Badalona, Figueres, Roses, i La Bisbal, així com també millores en les marquesines de Berga, Balaguer, Cervera. Millores també a la seu de la Policia Marítima de Palamós.

Com a millores energètiques s’estan preparant les dependències que disposen de plaques fotovoltaiques amb inversors per tal de poder aprofitar l’energia que es genera. Es vol millorar l’enllumenat exterior en les Regions de Pirineus, Central, Girona, etc.. Canvis en els sistema de calefacció i aigua calenta sanitària de les ABP de Berga i Roses.

Aquestes han estat les qüestions més rellevants tractades a la reunió. Ja sabeu que per ampliar la informació us podeu posar en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades.

Número de comunicat:
C-200/2020
Data: 
26/11/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend