Armilles reflectants com a equips de protecció individual

Les armilles reflectants passen de mans a mans sense cap mesura preventiva de neteja i desinfecció contra la COVID-19

Barcelona, 10 de desembre del 2020.-

Que els mossos i les mosses hauríem de tenir cadascun de nosaltres els nostres propis equips de protecció individual (EPI) és una qüestió regulada per la pròpia normativa. A ningú se li passa pel cap que els mossos i les mosses d’esquadra compartim entre nosaltres segons quines peces de roba.

No obstant sí passa això, amb les armilles reflectants que en l’exercici de les nostres funcions, en moltes ocasions hem d’utilitzar. Aquestes peces, fonamentals en segons quines situacions però moltes d’elles en mal estat, es porten a l’interior dels vehicles, no passen cap tipus de neteja i desinfecció i van passant de mans a mans, sense cap tipus de mesura preventiva.

És per això que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) reclama al Departament d’Interior i a la Sub-direcció general de prevenció de riscos i salut laboral que determini l’armilla reflectant com una peça a incloure en l’EPI de cada persona membre del cos de mossos d’esquadra.

Son diverses les queixes que els afiliats i les afiliades a la nostra organització sindical ens han fet arribar respecte aquesta situació i més des que vivim les conseqüències provocades per la pandèmia per COVID-19. En l’actual situació de crisi sanitària cal evitar que aquestes peces vagin passant de mans a mans i menys, quan la gran majoria no s’han netejat al llarg de la vida útil que han tingut.

Per tant, des de la nostra organització sindical considerem necessària la demanda de dotar a tots i cadascun dels membres del cos de mossos d’esquadra de la seva pròpia armilla reflectant, unificant per altra banda el model en una única peça.

Número de comunicat:
C-209/2020
Data: 
10/12/2020


Send this to a friend