SAP-FEPOL exigirà al Consell de la Policia, la necessitat de perllongar el període d’assumptes personals

Fins a quatre vegades i per escrit ho ha sol·licitat així la nostra organització. Davant l'absència de resposta oficial SAP-FEPOL exigeix el seu debat en el primer Consell de la Policia que es convoqui

Barcelona, 15 de desembre del 2020.-

Després de més de vint mesos esperant, el cos de mossos d’esquadra ja té nous representants al Consell de la Policia de la Generalitat. Una nova constitució del màxim òrgan de representació del cos, en el qual el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha sortit escollit novament sindicat majoritari.

No obstant, malgrat haver-se proclamat els resultats electorals, a dia d’avui no s’ha convocat a les organitzacions sindicals representatives en sessió ordinària del Consell de la Policia. A l’efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) té qüestions importants que fan necessària la seva convocatòria.

Una d’aquestes qüestions és la necessitat de perllongar el període de gaudiment d’assumptes personals de l’any que properament finalitzarem. Des del mes de març (inici del confinament) SAP-FEPOL ha presentat diversos escrits demanant la pròrroga del període de gaudiment dels permisos d’assumptes personals.

És evident que el cos de mossos d’esquadra, des de l’any 2017 ha vingut patint una successió de fets que, a més d’incrementar la seva càrrega de treball, ha provocat la contínua fractura de la seva conciliació familiar amb la laboral i la constant denegació dels permisos per assumptes personals. Un dret que s’ha infringit de manera incessant i que ha provocat que des d’ençà i fins enguany, s’hagin hagut de perllongar els períodes per poder-los gaudir.

No obstant i malgrat com diguem, SAP-FEPOL ha demanat a l’Administració fins a quatre vegades i per escrit aquesta necessitat, a dia d’avui no hem obtingut cap tipus de resposta oficial, donant pas a conjectures i informacions oficioses respecte aquesta qüestió.

És per això que amb aquest comunicat, la nostra organització sindical (a més de tornar a reclamar la necessitat de perllongar els assumptes personals del 2020) insta al Departament d’Interior a convocar de manera urgent i encara que sigui en mig de les festes de Nadal, el Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra.

Qüestions com les dels assumptes personals necessiten d’una resposta oficial i immediata ja que la finalització de l’any policial queda molt propera. El col·lectiu, a més de merèixer-se el perllongament sol·licitat reiteradament per la nostra organització sindical, es mereix també que si s’ha de denegar aquesta qüestió, se li doni el temps i les oportunitats necessàries de poder demanar dels dies que resten per gaudir.

I ja ho avancem! No serà ben rebut pel col·lectiu que enguany, després de diverses modificacions de les condicions de treball (una d’elles com a conseqüència d’un Estat d’Alarma) no es perllongui el període d’AP com a mínim pel mateix temps, que ha durat tal situació excepcional.

Número de comunicat:
C-213/2020
Data: 
15/12/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend