Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra d’11 de desembre de 2020

S'incrementa en quatre punts l'afectació del COVID-19 en el cos de mossos d'esquadra respecte dades del mes de novembre

Barcelona, 15 de desembre del 2020.-

En data d’11 de desembre s’ha realitzat el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. En aquest comunicat us traslladem un resum dels punts més destacats que han estat tractats:

 • Planificació activitat preventiva.

La Sub-direcció General de Prevenció de riscos i Salut Laboral (SGPRiSL) planteja fer activitats preventives específiques a subsòl, canina, controls d’alcoholèmia, manipulació de marihuana, vehicles d’ARRO i nous vehicles d’USC.

Des del SAP-FEPOL hem reclamat que aquestes activitats també es facin als vehicles de trasllats i als operadors i operadores de les sales, lloc on més malalties professionals s’han detectat.

A més, des de la nostra organització sindical hem recordat que des de l’any 2019 està pendent l’auditoria del Sistema de Prevenció del Departament d’Interior més quan tenim dues activitats com subaquàtic i manipulació d’explosius que obliga a fer-les cada dos anys.

 • Sinistralitat laboral.

De gener a novembre s’han comunicat cinc-cents vuitanta-un (581) accidents laborals, dels quals setanta-cinc (75) s’han produït en desplaçaments. Des de la nostra organització sindical hem denunciat que molts d’aquests accidents en desplaçaments (ja siguin in itinere o in mission) son conseqüència de l’esgotament de les persones treballadores.

A més, recordem que molts d’aquests accidents es podrien evitar si hi hagués una cadència de concursos periòdica que permetés l’acostament del col·lectiu als seus domicilis i disminuís el temps de trajecte. La SGRH s’ha compromès a buscar solucions.

A més dels accidents en desplaçaments, els accidents laborals que més abunden son aquells produïts per terceres persones com cops puntades de peu, estrangulaments, cops de cap, mossegades i sobre-esforços amb més de dues-centes cinquanta (250) baixes per aquest motiu. Un 40,37% son baixes per dislocacions, esquinços i regirades, mentre que un 17,38% son baixes per patologies del tronc inferior.

 • Dades COVID-19.

Comparades les dades actuals amb les del mes de novembre s’ha incrementat en quatre (4) punts l’afectació del COVID-19 al col·lectiu, passant del 38,5% al 42,6%. Des del SAP-FEPOL hem denunciat que una de les principals causes és l’amuntegament de les persones en els centres de treball.

 • Instrucció Coordinació Activitat Empresarial.

Des del SAP-FEPOL s’ha reclamat diverses vegades una instrucció que reguli la coordinació entre diverses institucions que comparteixin centres de treball (ajuntaments, PG-ME, ADIF, AENA, etc). A l’efecte se’ns ha comunicat que durant la segona quinzena de gener està previst que entri en vigor una normativa específica que reguli aquesta situació.

 • Persones treballadores especialment sensibles (TES).

Es recorda que actualment les persones especialment sensibles al COVID-19 han de posar-se en contacte amb el Servei de Vigilància de la Salut Laboral (SVSL) per tal que aquest faci un informe a la Sub-direcció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM) que serà qui tramitarà la baixa mèdica.

Des del SAP-FEPOL hem alertat que algunes de les seus territorials de la SGAM (com és Tarragona) ha derivat persones especialment sensibles al seu metge de capçalera. Hem demanat per tant que es facin les gestions oportunes per corregir-ho.

Respecte la diagnosi se’ns comunica que durant la primera onada es van diagnosticar nou-centes vuitanta-nou (989) TES que van quedar confinades. En aquesta segona onada s’han acotat més els criteris i s’han confinat només quaranta-vuit (48) TES. L’SGAM fiscalitza molt més la concessió de baixes per confinament.

 • Adaptacions als llocs de treball.

Actualment hi ha cinc-centes seixanta-quatre (564) adaptacions de les quals dues-centes setanta (270) son trastorns que comporten l’exclusió de la nocturnitat.

 • Segona Activitat.

S’han sol·licitat quaranta-quatre (44) noves segones activitats, de les quals se n’han concedit trenta-dues (32). Per altra banda hi ha quaranta-set (47) incapacitats que han passat a Tècnics de Suport no Policial (TSnP).

 • Suport Psicològic.

A dia d’avui hi ha tres-centes trenta (330) persones en tractament psicològic, amb vint-i-un (21) nous casos. Respecte l’antic programa ESPAI, el qual havia de substituir-se per l’empresa GLOBAL ASSISTANCE, finalment no s’ha adjudicat el servei.

Des del SAP-FEPOL considerem imprescindible no deixar descobertes les persones que rebien aquesta assistència. Se’ns assegura que el Servei de Suport Psicològic del Departament d’Interior està assistint a totes les persones que ho necessiten.

Des de la nostra organització sindical posem sobre la taula la possibilitat, malgrat els retards, d’anar també a la Sanitat Pública on la psicologia i la psiquiatria clínica garanteixen una protecció de dades i de servei, respecte les companyies privades.

En cas d’escollir l’àmbit d’assistència privada us aconsellem que els informes es facin arribar a la Sanitat Pública per tal que siguin incorporats a la Històrica Clínica.

 • Activació del Protocol d’Assetjament per orientació sexual.

Després de les esmenes presentades per SAP-FEPOL se’ns informa que aquestes han estat acceptades. A més hem proposat el canvi del punt 5.5 del Manual del protocol que redactarem i aportarem per a la seva aprovació definitiva.

Respecte el Protocol se’ns informa que s’ha activat en dues ocasions amb la intervenció del Grup de Verificació.

 • Absentisme laboral.

La SGPRiSL no ens ha presentat dades i ens assegura que ens les enviarà telemàticament.

 • Altres aspectes.

S’ha demanat que ses doti d’il·luminació adequada l’Àrea Tècnica de Planificació del Complex Central del cos de mossos d’esquadra.

La nova uniformitat està pendent de licitació. La previsió d’entrega s’ha previst per al segon semestre del 2021. Respecte la roba tèrmica per a les zones de fred (Ponent, Pirineu i Central) es farà el repartiment en els propers dies. Des del SAP-FEPOL hem reclamat que el GRSC de la RPMB també se la doti d’aquesta roba, més quan sempre l’han rebut de manera periòdica i enguany encara no ha estat així.

Des de la nostra organització sindical hem traslladat la queixa respecte el poc lliurament de mascaretes al col·lectiu. A l’efecte ens asseguren que hi ha mascaretes de sobres (400.000 quirúrgiques i 200.000 FFP2).

Per últim i respecte la prioritat establerta pel Govern respecte la vacuna contra la COVID-19, des del SAP-FEPOL hem reclamat que el cos de mossos d’esquadra estigui considerat dins dels Grups de Treballadors i Treballadores Essencials. En el seu defecte hem exigit que les TES sí siguin prioritàries i rebin la vacuna el més aviat possible.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Ja sabeu que per ampliar informació o proposar temes per a la propera sessió us podeu posar en contacte amb la nostra xarxa de delegats.

Número de comunicat:
C-212/2020
Data: 
15/12/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend