La Direcció General d’Igualtat considera que els sindicats hem de participar a la Comissió d’Igualtat de Gènere de la DGP

En resposta a un escrit presentat per la nostra organització, el Departament de Treball considera que no deixar participar als sindicats a la Comissió és contrari a llei

Barcelona, 25 de gener del 2021.-

Des que es creés la Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia, la nostra organització sindical ha reivindicat la necessitat que els representants de les persones membres del cos de mossos d’esquadra poguéssim tenir-hi representació.

Fins el moment, i malgrat el posicionament a favor de les nostres demandes del propi Parlament de Catalunya, els sindicats restem exclosos de poder participar dins la recentment creada Comissió d’Igualtat, la qual té entre d’altres funcions la de “vetllar per la igualtat efectiva de dones i homes en l’accés i la carrera professional del personal del cos de Mossos d’Esquadra, promovent accions per equilibrar la presència de tots dos sexes en les diferents especialitats i categories del cos”.

És per això que davant de l’exclusió que patíem els representants de les persones treballadores, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), a més d’haver portat el debat a la Comissió d’Interior del Parlament, ha denunciat aquesta discriminació davant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Doncs bé! Després de la resposta rebuda, el Departament de Treball, Afers Socials i Família considera que, en virtut de la Llei orgànica 3/2007 i del Reial Decret 901/2020, la Comissió d’Igualtat de gènere de la DGP ha de tenir una representació paritària. Alhora, el mateix Departament reconeix “l’obligació de negociar i, en el seu cas acordar, les mesures dels plans amb els representants legals dels treballadors de la forma que determini la legislació laboral”.

És per això que en la primera de les tres sessions del Consell de la Policia que es va realitzar el passat divendres, SAP-FEPOL va tornar a reclamar la necessitat que els sindicats representatius i sense excepció del cos de mossos d’esquadra estiguin dins la Comissió d’Igualtat de gènere de la DGP. No fer-ho seria actuar contrari a llei i per tant objecte d’un procediment judicial que en la mesura del possible seria bo evitar de totes totes.

Per tant, amb aquest comunicat i fent pública la resposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) torna a reclamar a la Direcció General de la Policia la modificació de l’ORDRE INT/22/2020, de 3 de març permetent als representants de les persones treballadores la seva participació.

ENLLAÇ A LA RESPOSTA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL: clica aquí

Número de comunicat:
C-11/2021
Data: 
25/01/2021
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend