SAP-FEPOL demana que es retribueixi la nocturnitat esdevinguda durant el període de baixa per incapacitat temporal

A dia d'avui les nits planificades durant un període de baixa per incapacitat temporal no s'acaben retribuint. La nostra organització sindical ha instat a l'Administració a pagar-les amb el complement actual

Barcelona, 21 d’abril del 2021.-

Segons dades del darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior, l’afectació que el cos de mossos d’esquadra ha patit des de l’inici de la pandèmia ha estat del 54,30%.

Més de la meitat de les persones membres del cos de mossos d’esquadra ha patit una baixa laboral, les quals han estat considerades com a contingència professional a efectes de prestació.

No obstant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem denunciar que, per aquelles incapacitats temporals on la persona tenia planificada una jornada nocturna, aquesta no li ha estat retribuïda com a tal.

A l’efecte, la nostra organització sindical considera que pel fet d’haver d’estar de baixa mèdica -a la qual insistim a més que se li ha donat un tractament de baixa per contingència professional a efectes de prestació- caldria imputar-li les corresponents hores de nocturnitat.

És per això que des del SAP-FEPOL en un escrit adreçat a a la Sub-direcció general de recursos humans l’hem instada a fer les gestions oportunes per tal de comprovar si els extrems denunciats per la nostra organització son tal i com hem exposat i, un cop comprovats es donin les ordres oportunes per retribuir aquestes contingències segons la nostra opinió manifestada.

Número de comunicat:
E-40/2021
Data: 
21/04/2021
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend