El proper Pla d’Estiu s’iniciarà el 18 de juny i finalitzarà el 5 de setembre

La previsió és que surti publicat el proper dilluns 3 de maig amb la pretenció de reforçar vint-i-set Unitats de Seguretat Ciutadana

Barcelona, 30 d’abril de 2021.-

Avui, les organitzacions sindicals hem mantingut una reunió amb la Sub-direcció general de recursos humans i la Prefectura per tractar, entre d’altres temes el proper Pla d’Estiu 2021. Entre d’altres qüestions, destaquem les següents:

Primer.- El Pla d’estiu s’iniciarà el 18 de juny, finalitzarà el 5 de setembre i pretendrà reforçar vint-i-set (27) unitats de seguretat ciutadana. La previsió és que l’oferiment del Pla es publiqui el proper dilluns 3 de maig.

Segon.- Tenint en compte que a l’estiu del 2020 va haver-hi un flux de 2,1M de turistes nacionals i de 1,4M de turistes estrangers, per la previsió de moviment d’efectius policials s’han tingut en compte les dades sobre turisme de l’any 2019, amb 7M de turistes (4,5 de les quals van ser persones estrangeres).

Tercer.- Per tant com a variables per implementar les Unitats de Seguretat Ciutadana caldrà tenir en compte, a més del volum de turisme que:

  • Els nous sergents i sergentes podrien anar a fer les pràctiques en una de les 27 destinacions a implementar.
  • Els efectius d’ordre públic (ARRO i BRIMO) també podran anar a cobrir les mancances que es vagin produint en una d’aquestes destinacions.
  • Les bosses d’hores extraordinàries serviran també per cobrir les necessitats de les destinacions afectades pel Pla d’estiu.

Quart.- D’entrada, les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i la Brigada Mòbil (BRIMO) reforçaran els llocs que es consideri en servei ordinari. No obstant i si les necessitats del servei així ho requerissin, es podrien activar serveis extraordinaris.

Cinquè.- Les persones que presten servei a les Sales de Coordinació es podran presentar a l’oferiment del Pla d’Estiu. Ara bé, per aquelles destinades a la Sala 112 s’està a l’espera d’un estudi de càrrega de treball que ha de determinar si podran optar a alguna de les 27 destinacions ja que la Prefectura ha de valorar si poden alliberar alguns efectius d’aquesta destinació.

Sisè.- Des del SAP-FEPOL, en previsió de problemes d’altres anys, hem reclamat:

  • Valorar la necessitat d’enviar efectius de la BRIMO a la localitat de Salou i evitar-los-hi serveis innecessaris pel simple fet de voler-hi tenir presència.
  • Terres de l’Ebre veurà incrementat en cinc (5) efectius Tortosa i quatre (4) Mora d’Ebre. Hem demanat per tant de nou, un increment també per a l’Ametlla.
  • Aquest any en principi no es produirà el que ha passat anys anteriors amb el repartiment no equitatiu de paquets d’hores extraordinàries. En tant que es repartiran setmanalment, els comandaments podran vetllar per un repartiment igualitari de les hores extraordinàries.

Aquestes han estat les principals qüestions tractades en la reunió d’aquesta tarda sobre el Pla d’estiu 2021. Per a més informació us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats i delegades que SAP-FEPOL té a les Comissaries.

Número de comunicat:
C-67/2021
Data: 
30/04/2021
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend