Acció sindical

Comunicats

Aquest any, i de forma generalitzada, molts agents heu finalitzat l’any policial amb un escreix de romanent perquè, a conseqüència del dispositiu Àgora...