Comunicats

Comunicats

Des de la nostra organització sindical fem un recordatori de la normativa en relació als dies de permís als quals tenim dret per canvis de destinació...

Comunicats

Tal i com manifestéssim ja per escrit al Conseller Jané, la Generalitat de Catalunya ha de defensar les competències que el cos de mossos d'esquadra té transferides. Una d'elles les aigües interiors i mar territorial...