COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
La normativa sobre horaris és d’obligat compliment fins i tot a la Brigada Mòbil 
Després del grau d'exigència reclamat a la Brigada Mòbil les darreres setmanes fem un recordatori de la normativa que garanteix el dret al descans i a la desconnexió digital.  
 
Barcelona, 12 de març del 2021.-
A causa de diferents serveis com la campanya electoral, el dia de les eleccions i els desordre públics esdevinguts a Catalunya,  durant el mes de febrer a la Brigada Mòbil s’han fet algunes accions que no s’ajusten a la legalitat. És per això que des de la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL volem fer un recordatori de la normativa que regula el temps de descans, les guàrdies no presencials i les hores extraordinàries. Primer.- En relació al Decret  146/1996 sobre horaris del CME. L’article 2.4 estableix que “com a màxim es treballaran set dies seguits i a continuació hi haurà un mínim de dos dies seguits de descans”.  Per altra banda l’article 2.5 “garanteix un mínim de vuit dies de festa al mes, quatre dels quals seran en cap de setmana”. Per tant, aquestes dues mesures son d’obligat compliment i cap altra normativa (com per exemple podria posar el pacte de Guàrdies No Presencials) pot contradir-les. Segon.- En relació al Pacte de Guàrdies No Presencials. La necessitat i la naturalesa del Pacte de GNP és la “d’atendre requeriments sobrevinguts que puguin sorgir durant una determinada franja horària”. Per tant la finalitat de la trucada que se’ns realitza quan estem en GNP és únicament per activar-nos de manera immediata. Aquesta activació immediata és la que provoca que paguin quilometratge d’anada i tornada des del domicili de l’agent fins el Complex Central i que es computin les hores del trajecte. Tot el que no es faci així NO CONSTARA com una activació per GNP. Així mateix, en tant que tenim dret al descans i a la desconnexió digital, cap company està obligat a estar de guàrdia permanent amb el seu mòbil particular llevat de les hores concretes en les que es troba en GNP. Tercer.- En relació a les hores extraordinàries i assumptes personals. En aquest país, tal i com recull l’Estatut dels Treballadors,  no tenim cap obligació de realitzar hores extraordinàries. Segons l’article 35.4 “la prestació laboral en hores extraordinàries és voluntària, llevat que aquesta s’hagi pactat en conveni col·lectiu o contracte individual de treball”. En el cos de mossos d’esquadra no existeix cap pacte, conveni o contracte que obligui a fer hores extraordinàries a cap treballador. Tanmateix, els dies d’Assumptes Personals (AP) o qualsevol altre permís son sempre sobre les hores planificades de les 1680 hores. Per tant en cap cas s’ha de demanar un AP per no haver vingut a fer hores extres, de la mateixa manera que en cap cas s’ha de demanar un AP per no haver vingut a treballar si no ha estat prèviament planificat. Per tots els extrems esmentats en aquest comunicat, des de la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL estarem atents per tal que, en la gestió de recursos, no es vulnerin els drets de cap dels membres de la Brigada Mòbil. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-51/2021 
DATA:12 de Març de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto