COMUNICATS, TRÀNSIT 
SAP-FEPOL es reuneix amb el Director General de la Policia i el Director del Servei Català del Trànsit 
La nostra organització sindical va traslladar al Director General de la Policia i al Director del Servei Català del Trànsit, quina és la situació actual de l'especialitat, fent incís en la necessitat d'incrementar els recursos humans, de millorar i renovar recursos materials i millorar també les condicions laborals que talli d'arrel, la fugida d'especialistes.  
 
Barcelona, 11 de novembre del 2021.-

Ahir 10 de novembre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) es va reunir amb el Director General de la Policia i amb el Director del Servei Català del Trànsit (SCT), als qui van traslladar l’estat de l’especialitat de trànsit del cos de mossos d’esquadra.

De sortida, la nostra organització sindical (com així està fent des que s’anunciés) va tornar a reclamar aturar el tancament del 30% dels sectors de trànsit actuals. Específicament i sobre l’informe que s’ha encarregat a la Divisió per revisar aquesta qüestió,  SAP-FEPOL ha exigit que sigui objectiu i transparent (tal i com així manifestéssim de sortida, en el comunicat C-142/2021 de 15 d’octubre).

I és que a l’efecte, la nostra organització sindical, amb dades concretes extretes de l’anuari del SCT del 2019, va traslladar als dos directors la gravetat de la situació actual. És sorprenent que encara avui hi hagi la intenció de tancar tres sectors que (segons l’anuari) les ART d’Igualada, del Maresme i de Montblanc cobreixen territoris, amb una altíssima sinistralitat d’accidents greus i d’accidents mortals (únicament superada per la zona metropolitana).

Més incisiva va ser la nostra organització sindical en parlar de la sobrecàrrega que venen aguantat els efectius (d’entre 700 i 750 del total de la plantilla) que treballen a peu de carrer. Una sobrecàrrega que en cap cas permet un model de prevenció viària, més quan alguns serveis que abans es feien amb hores extraordinàries (com el servei tascó), ara es fan dins la jornada ordinària.

Per tant, des de la nostra organització sindical (i més després de l’anunci de l’increment del sostre de la plantilla del cos de mossos d’esquadra acordat a la darrera Junta de Seguretat de Catalunya) hem demanat la necessitat de dimensionar novament l’especialitat, incrementar considerablement els seus efectius, renovar els recursos materials (com és el parc mòbil) i un cop assolit, acordar quin ha de ser el model de trànsit que volem per Catalunya.

Com a resposta a les nostres demandes, el Director General de la Policia coincideix en la necessitat d’esperar a les conclusions d’aquest nou informe sol·licitat, abans de prendre qualsevol decisió, més quan reconeix que a dia d’avui la situació no és la mateixa i a l’efecte, es preveu un augment global de la plantilla. A més, fent referència al principi d’equitat, té present que la distribució de recursos policials en cap cas pot generar greuges entre la ciutadania i ha de ser per tant proporcional.

Per la seva banda, el Director del SCT coincideix amb SAP-FEPOL, que per obtenir una imatge fidel del que està passant, cal extreure les dades en funció dels sectors de trànsit actuals (tal i com així féssim nosaltres en la reunió d’ahir). Així mateix i davant l’objectiu de disminuir un 15% de l’accidentabilitat en els propers 3 anys, ha assegurat una inversió de 3,5M d’euros en recursos materials.

Des de la nostra organització sindical, tal i com manifestéssim en la reunió d’ahir i agraint la predisposició mostrada, considerem que la situació actual no es pot allargar més. De totes les especialitats del cos, la de trànsit és la que té una població més envellida. Per tant cal treballar per incrementar el número d’efectius, millorar les condicions laborals i evitar per més, el degoteig i la fugida d’especialistes.

    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-155/2021 
DATA:11 de Novembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies