COMUNICATS 
La SGRH confirma per escrit la documentació necessària del permís per hospitalització 
Es confirma que en cap cas (tal i com així ja afirméssim en el comunicat de 20 de juliol) caldrà acreditar l’alta mèdica del familiar, com així es reclamava d’algunes destinacions.     
 
Barcelona, 14 de setembre del 2022.-
 
El passat 20 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i després de moltes consultes relatives a incidències amb el permís per hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari d’un familiar, es va posar en contacte amb la Subdirecció general de recursos humans.

Tal i com us informéssim en el comunicat C-136/202 de la mateixa data, la documentació relativa a l’alta mèdica del familiar que alguns serveis d’administració estaven reclamant per concedir o denegar aquest permís, no era una documentació d’obligat lliurament.

No obstant, la nostra organització sindical (amb l’ànim de tenir la resposta per escrit) va denunciar aquesta situació a la Subdirecció la qual, després de la nostra queixa ens ha confirmat que:
 
  • Juntament amb la tramitació del permís d’hospitalització, les persones interessades hauran de presentar únicament el justificant d’ingrés hospitalari.

  • Des de la data de l’ingrés, la persona sol·licitant tindrà un termini de 5 a 10 dies (depenent si es tracta d’un permís de 3 o 5 jornades) per gaudir del permís. El que es tindrà en consideració serà que els dies de permís estiguin tots dins dels 5 o 10 dies que li pertoquen.
  • El permís s’ha de gaudir en jornades consecutives i dons dels 5 o 10 dies abans esmentats.
  • En cas d’intervenció quirúrgica sense ingrés hospitalari caldrà que el justificant de la intervenció contempli la necessitat del propi repòs.
 
Per tant, en cap cas (tal i com així ja afirméssim en el comunicat de 20 de juliol) caldrà acreditar l’alta mèdica del familiar, com així es reclamava d’algunes destinacions.

Des de la nostra organització sindical posem a disposició de tota la nostra afiliació de la resposta que per escrit ens ha adreçat la Subdirecció general de recursos humans per tal que, en cas que sigui necessari, sigui facilitada als seus respectius serveis d’administració.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-148/2022 
DATA:14 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies