CAMP DE TARRAGONA, ESCRITS 
Un estudi fet per SAP-FEPOL demostra que l'increment d'efectius a la Sala 112 de Reus és del tot insuficient 
Mentre que les sales ja tancaces de les Regions Policials Centrals i de Ponent destinaven 87 operadors de sala a fer les seves funcions, un cop tancades, la Sala 112 de Reus només ha incrementat en 51 el número d'efectius destinats a fer aquestes tasques. 
 
Reus, 9 de desembre del 2020.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), ja amb la seva campanya #sotamínims iniciada l’any 2016, denunciava la manca d’efectius que patia i pateix el cos de mossos d’esquadra a la Sala 112 de Reus. Des d’ençà i fins i avui han estat molt freqüents els escrits de denúncia que la nostra organització sindical ha anat presentant reportant les conseqüències negatives, que aquestes greus deficiències tenien sobre les persones membres del cos de mossos d’esquadra destinades a la Sala 112. Només enguany, SAP-FEPOL ha denunciat aquesta situació amb els següents escrits:
  1. Escrit de 3 de juny de 2020, amb el qual denunciàvem la sobrecàrrega de treball i reclamava la incorporació urgent d’efectius en aquesta destinació.
  2. Escrit de 3 de juliol de 2020 amb el qual reclamàvem garanties en l’oferiment de places aprovat per a la Sala 112 de Reus.
  3. Escrit de 15 de setembre de 2020 amb el qual, davant l’insuficient nombre de persones incorporades amb el primer, reclamàvem i exigíem la convocatòria urgent d’un segon oferiment de lloc de treball.
D’aquest darrer escrit, i en tant que com a conseqüència del primer se’ns havia manifestat la convocatòria no només d’un, sinó de dos oferiments de places per aquesta destinació, la Sub-direcció general de recursos humans ens va manifestar que ja no es preveia la incorporació de més efectius a la Sala 112. A més i per més inri, el darrer i únic oferiment de places no s’ha realitzat seguint les propostes presentades per la nostra organització sindical en escrit de 3 de juliol, fet que ha provocat que amb la incorporació d’aquests efectius no hagi quedat cobert el correcte funcionament del servei. Alhora, i malgrat el que diu la normativa vigent sobre el descans que han de gaudir les persones que de manera constant treballen davant d’ordinadors, SAP-FEPOL ha tingut coneixement que a dia d’avui, per una àmplia extensió de territori i de conferències només s’hi està destinant un sol efectiu. Aquests  fet impedeix que l'operador de sala no pugui anar al lavabo i fins i tot l'obliga a fer el 18 davant la pantalla de l’ordinador i tot, pel simple fet que no té relleu disponible. És per això que, amb l’ànim de fer evident que no s’han incrementat el número d’efectius en proporció corresponent a l’increment de la càrrega de treball, SAP-FEPOL ha fet un treball de recollida de dades que posen de manifest aquesta afirmació.

Primer.- Amb dades d’octubre del 2019, la Sala 112 de Reus (i abans de la incorporació de les sales de la Regió Policial Central i de la Regió Policial de Ponent) tenia una cobertura de vuitanta-sis (86) agents, tretze (13) caporals, un (1) sergent, deu (10) sots-inspectors i un (1) inspector el que suma un total de cent-onze (111) efectius.

Segon.- Amb dades actuals, la Sala 112 de Reus (havent incorporat les Sales de la RPC i de la RPP) té unes dades de cobertura de cent trenta-set (137) agents, vint-i-cinc (25) caporals, quatre (4) sergents, catorze (14) sots-inspectors i un (1) inspector, el que suma un total de cent vuitanta-un (181) efectius.

Tercer.- Abans del tancament de la Sala de la Regió Policial Central es destinaven a fer aquestes funcions un total de cinquanta-un (51) efectius, repartits amb trenta-set (37) agents, sis (6) caporals,  un (1) sergent i set (7) sots-inspectors, garantint-se per altra banda un efectiu policial per conferència.

Quart.- Abans del tancament de la Sala de la Regió Policial de Ponent es destinaven a fer aquestes funcions un total de seixanta-tres (63) efectius, sense tenir en compte el quatre (4) que estaven a l’Oficina de Suport, repartits en cinquanta (50) agents, sis (6) caporals i set (7) caps de torn.

Cinquè.- Cal recordar que tant sols els agents son els qui realitzen les funcions d’operadors i operadores de sala. Per tant el número d’agents que s’ha incrementat a la sala 112 de Reus, després de l’assumpció de les sales de la RPC i de la RPP és del tot insuficient.

Per tant, amb aquestes dades podem extreure molt ràpidament la primera de les conclusions:
  1. Per assumir la càrrega de treball amb la incorporació de les dues darreres regions, no s’ha incrementat el número d’efectius a la Sala 112, que es destinaven per “garantir” un bon servei a la RPC i a la RPP.

Si la suma d’aquestes dues suposa que s’hi destinaven (en dades lineals) un total de cent-catorze (114) efectius, aquest número queda molt lluny dels setanta (70) amb els quals s’ha incrementat la Sala 112 de Reus des d’octubre del 2019.

  1. Per donar el mateix servei (sense que hagi de suposar un increment de la càrrega de treball per als operadors de sala) la cobertura que hauria d’haver experimentat la Sala 112 de Reus en número lineals d’efectius hauria d’haver estat de dos-cents vint-i-cinc (225) efectius, molt lluny dels cent vuitanta-un (181) actuals.
  2. En situació normal, quaranta-quatre (44) efectius menys (sense tenir en compte la incidència de serveis extraordinaris o l’afectació que una pandèmia pot tenir sobre el servei) estan assumint i aguantant l’increment normal de la càrrega de treball que ha suposat la incorporació de les dues darreres regions policials a la Sala 112 de Reus.
Per altra banda, a la nostra organització sindical li agradaria saber (i així ho ha preguntat en un nou escrit adreçat a la SGRH) quin és el tant per cent d’absentisme laboral que té a dia d’avui aquesta destinació, així com també quina és la seva progressió un cop assumides les funcions de les dues darreres sales. Tots sabem quines son les conseqüències psicològiques que les condicions laborals poden tenir sobre les persones. Per tots els extrems esmentats, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha tornat a reclamar la necessitat de convocar de manera urgent un segon (i fins i tot un tercer) oferiment de llocs de treball a la Sala 112 de Reus. No fer-ho provocarà (més aviat que tard) que els efectius actuals d’aquesta destinació es vagin cremant (burnout), cosa que suposarà un decrement del número actual de persones que realitzen aquestes funcions i afectarà molt negativament en el servei públic que desenvolupen. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-148/2020 
DATA:9 de Desembre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies