PONENT, COMUNICATS 
Seguim esperant les millores a la Comissari de Mollerussa 
Des que en data de 13 de novembre del 2020 la nostra organització sindical denunciés l'incompliment de la normativa de seguretat i salut laboral en aquestes dependències no s'ha fet cap actuació que posi fi a la situació denunciada 
 
Lleida, 1 de març de 2021.-
En data de 13 de novembre de 2020, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior, les condicions laborals sota les quals han de treballar les persones membres del cos de mossos d’esquadra de la comissaria de Mollerussa. I és que després de la visita efectuada pels nostres tècnics de riscos laborals, la nostra organització sindical (amb l’escrit presentat) denunciava l’incompliment de fins a quinze normatives sobre seguretat i salut laboral. Per inacció, en data de 27 de novembre del 2020, la Secció Sindical SAP-FEPOL de la Regió Policial de Ponent havia de denunciar públicament amb un nou comunicat, allò que ja el mes de novembre preteníem evitar amb les demandes reclamades tant sols deu dies abans. I és que el confinament de la major part de les persones destinades en aquesta comissaria es produïa com a conseqüència de tres positius en COVID1-19 i la gran quantitat de contactes estrets fruit de l’aglomeració i la manca d’espai denunciada per la nostra organització sindical. A més, en data de 10 de desembre del 2020, davant del silenci de l’Administració, SAP-FEPOL portava el cas de la Comissaria de Mollerussa a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social a fi i efecte de seguir amb el procediment ordinari que ha de permetre posar fi a les condicions laborals denunciades. És evident que les condicions que pateixen els efectius de Mollerussa s’han de solucionar (qüestió reconeguda fins i tot en les reunions regionals entre comandaments i organitzacions sindicals). Però la urgència i la solució (malgrat les propostes presentades per SAP-FEPOL) no sembla hores d’ara que sigui prioritari. És per això que la nostra organització sindical torna a reclamar que es posi fil a l’agulla en una qüestió que sí és prioritària per a les persones que pateixen les deficiències denunciades. Cal ampliar l’espai amb la col·locació de mòduls provisionals tal i com així s’ha proposat en reiterades ocasions i cal fer-ho ja, tenint en compte que la nova comissaria no s’espera que estigui finalitzada (i sempre que les previsions no fallin) fins a mitjans-finals de l’any 2023. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-43/2021 
DATA:1 de Març de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies