COMUNICATS 
Reunió de la Comissió d’Infraestructures de 25 de novembre del 2021 i resum del CSSL 
Resum dels punts tractats a la darrera Comissió d'Infraestructures i Comitè de Seguretat i Salut Laboral per planificar l'activitat preventiva del cos de mossos d'esquadra per al proper any 2022 
Barcelona, 25 de novembre del 2021.-
 
Avui s’ha realitzat la reunió de la Comissió d’Infraestructures del cos de mossos d’esquadra la qual depèn del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. A continuació us fem un resum dels punts més importants que s’hi han tractat. Així mateix, en aquest mateix comunicat us fem un resum també dels punts que s’han tractat en el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral celebrat en data de 24 de novembre per planificar l’activitat preventiva de cares al 2022.

Primer.- Actuacions planificades pel 2022.
S’estan finalitzant les actuacions del 2021, tant pel què fa a refrigeradores com d’altres actuacions. Com a novetat s’està licitant la refrigeradora de Mora d’Ebre. La resta de refrigeradores que estan pendent de ser substituïdes funcionen al 50% i es farà a partir del mes de setembre del 2022.

Està previst fer les actualitzacions de software a les instal·lacions de tots els edificis. Fer les substitucions de les calderes de gasoil que encara resten al Pirineu, així com també d’altres actualitzacions dels laboratoris de la RPPO i RPC.

Es farà el trasllat del CECOR al Complex Central i les obres de millora i trasllat de la Sala de Comunicació. També, s’iniciarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum amb inversors.

Segon.- Obra nova
El més de desembre es farà l’acta de replanteig a La Jonquera i està contractada la direcció facultativa i l’empresa constructora. La previsió de finalització és de 18 mesos. Respecte la Comissaria de Torredembarra, l’empresa constructora ha desistit, s’ha de tornar a licitat i per tant, hi haurà endarreriments de 6 mesos.

De la Comissaria de Mollerussa, s’ha licitat i adjudicat l’equip redactor del projecte i ara tenen 9 mesos per redactar-lo.

Per últim de l’Edifici de Base - Sant Martí s’està redactant el projecte que es preveu que estigui al setembre del 2022. Per no perdre edificabilitat es vol deixar l’estructura de l’edifici actual i refer tota la resta. Per part de SAP-FEPOL, se’ls recorda que l’actual edifici té aluminosis amb reforços.

Tercer.- Actuacions menors
S’han fet unes 80 actuacions, assessorades per SERCECO, com són ampliacions de vestidors a Salt, Banyoles, Manresa, actuacions a la CD de Girona, Vilafranca, endolls per a vehicles elèctrics, bateries pels SAI, aïllaments en comissaries i altres, amb un cost d’1M300.000 €, dels quals s’han executat 900.000 € .

Quart.- Edificis
De Salou s’ha licitat el projecte per a les renovacions d’aire. Està previst finalitzar aquesta fase al mes de maig. També s’han fet actuacions a la porta d’accés al garatge. Respecte les millores als vestidors de Sitges es faran en breu.

A Les Corts s’han fet millores en l’ il·luminació i  sobre els problemes de temperatures se’ns assegura que eren deguts a una mala manipulació dels termòstats.

Amb l’arribada de nous efectius a Banyoles provinents de la Sala de Girona, se’ls han quedat petit els vestidors de dones i homes. Estan estudiant com fer les millores, ja sigui amb mòduls o qualsevol altre sistema.

A Mollerussa a part de la col·locació de mòduls es faran obres interior que s’iniciaran al gener del 2022 i es preveu un més i mig per finalitzar-les. Per últim i en relació a la Sala 112 s’han fet millores en il·luminació i s’ha adequat la sala de comandament.

Cinquè.- Manca de capacitat a les comissaries.
Per part de SAP-FEPOL davant la previsió de creixement del cos, ja hem manifestat la necessitat de preveure i evitar problemes futurs de capacitat. No s’escapa a ningú que els vestidors de moltes (per no dir la majoria) de les comissaries han arribat al seu màxim i per tant no podran assumir l’arribada de les noves promocions.

Sisè.- Avaluacions i revisions de riscos laborals
Durant el 2021 s’han iniciat i revisat una vintena de centres de treball, entre ells, tres del camp de Tarragona, tres de la regió Central, sis de la regió de Girona, set de la Regió Metropolitana de Barcelona i un del la Regió Pirineus.

D’Avaluacions de riscos laborals iniciades i aturades durant el 2019 i 2020 per la Covid-19 i finalitzades durant el 2021 en van ser una quinzena: Girona quatre, Metropolitana Barcelona una, Metropolitana Nord quatre, Metropolitana sud quatre, Ponent una i Pirineu una.

Durant el 2021 han quedat catorze avaluacions de riscos pendents de realitzar: a Tarragona una, al Complex Central una, a la RPM de Barcelona dues, a la Metropolitana Nord quatre, a Metropolitana Sud dues, a Pirineu occidental una, a Ponent dues i a Terres de l’Ebre una.

La previsió pel 2022 es de realitzar una trentena d’Avaluacions: tot el Complex Central, Camp de Tarragona dues, Metropolitana Barcelona dues, Metropolitana Nord vuit, Metropolitana sud quatre, Pirineu occidental dues, Ponent quatre, Terres de l’Ebre dues i Girona dues.

S’han fet nou avaluacions especifiques durant el 2021 entre les quals alcoholèmies, furgonetes ARRO, Galeries de Tir, laboratoris de Policia Científica. Respecte les iniciades però que han quedat sense finalitzar hi ha canina, Subsòl, decomisos marihuana, equips i espais del Complex Central, totes elles majoritàriament demanades per SAP-FEPOL.

De cara al 2022 es vol acabar subsòl, canina, emmagatzematge de comisos a Valls i Espais i equipaments del Complex Central.

Setè.- Altres temes.
Malgrat hem demanat que durant el primer trimestre del 2022 es posi en marxa la implantació de l’avaluació de riscos psicosocials, se’ns comunica que no serà possible fins el quart trimestre.

Per al 2022 s’han previst una trentena d’avaluacions de riscos, PAU,  simulacres, etc.

Aquestes han estat les qüestions tractades a les darreres reunió. Com sempre ja sabeu que per ampliar la informació o per portar qüestions a la propera Comissió us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats i de delegades que SAP-FEPOL té a totes les comissaries.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-16372021 
DATA:25 de Novembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto