CAMP DE TARRAGONA, COMUNICATS, ESCRITS 
Mentre el model de sala ha fet fallida, el concurs general no ha tingut en compte les seves necessitats 
Malgrat a la reunió de 18 de juliol es van reconèixer errades estratègiques amb el model de sala, el concurs general torna a deixar per sota dels mínims aquestes destinacions. La Sala 112 de Reus seguirà estant amb un dèficit de 40 operadores i operadors   
 
Reus, 1 de setembre del 2022.-
 
El passat 18 de juliol, el Director General de la Policia i el Comissari en Cap (entre d’altres comandaments i caps) reunien a les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra per reconèixer que el model de sala i la gestió dels efectius policials havia fet fallida.

En aquest sentit, el Departament d’Interior reconeixia la necessitat d’actuar en conseqüència per evitar per més temps els efectes negatius que la manca d’efectius estava generant en les persones membres del cos de mossos d’esquadra que realitzen les funcions d’operadores i d’operadors, no només a la Sala 112 de Reus, sinó a totes aquelles que encara estan obertes.

No obstant, i després que el 29 de juliol d’enguany finalitzés el procés sobre el concurs general, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem hagut de tornar a denunciar (en escrit presentat en data de 30 d’agost) que, una vegada més, els càlculs no han estat els correctes per a la Sala 112 de Reus.

Des de la nostra organització sindical hem denunciat que no s’han tingut en compte les necessitats que, des de fa més d’un any venim denunciant. A aquest efecte, i després d’un estudi realitzat per SAP-FEPOL, preveiem que en aquesta destinació (la Sala 112 de Reus) continuarà patint un dèficit de 40 llocs, que quedaran descoberts per manca d’efectius policials.

Per tot plegat, la nostra organització sindical (tal i com ja fes en els anys anteriors) ha instat a la Subdirecció general de Recursos Humans a convocar de manera urgent un oferiment extraordinari i temporal que permeti cobrir el dèficit acreditat i reconegut a la reunió del passat 18 de juliol.

Alhora, i en aquest mateix escrit, la nostra organització sindical ha instat a l’Administració a aplicar l’Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de Carrera Professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Acord de Govern GOV/166/2006 de 2004 que ja s’hauria d’haver complert des de la seva data de publicació i que encara resten per complir els aspectes que de nou, des del SAP-FEPOL hem denunciat.

Des de la nostra organització sindical no volem que les paraules se les endugui el vent i per tant, exigim un canvi radical en la consideració (o desconsideració) que de les sales de coordinació operativa (de totes elles) s’ha fet fins a dia d’avui al cos de mossos d’esquadra. En aquest sentit, recordem que en resposta a SAP-FEPOL,  se’ns va assegurar (a 10 de febrer del 2022) que la Direcció General de la Policia realitzaria “una formació exprés en línia d’operador de sala per a tots aquells funcionaris del CME que ocupen llocs de treball d’operador de sala, però que encara no l’han realitzat, mitjançant la plataforma WEBINAR de l’ISPC”.

Tal i com expresséssim en la reunió de 18 de juliol, l’experiència i la professionalitat mostrada per totes les operadores i per tots els operadors de sala s’ha de veure compensada i això passa, per dotar immediatament a aquestes destinacions dels efectius necessaris i per assegurar que tots ells, tenen la formació oportuna. No actuar en aquesta direcció serà perpetrar-se encar més en l’error i en la desconsideració, d’una tasca cabdal i estratègica en les funcions policials que desenvolupa el cos de mossos d’esquadra.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-145/202 
DATA:1 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies