COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Previsió del concurs oposició d’investigació pel 2 de novembre del 2020 
Es publica el cronograma on es fa constar que el concurs de l'especialitat està previst per la primera setmana de novembre 
 
Barcelona, 23 de juliol del 2020.-
En data 01 de juny, la Secretaria de l’especialitat d’investigació del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) demanava a la Subdirecció General de Recursos Humans, l’inici dels tramits i bases pel proper concurs d’investigació. La nostra organització sindical demanava agilitzar la convocatòria el màxim possible per tal que es pugués resoldre i prendre possesió de les places durant el primer semestre de 2021. SAP-FEPOL ho feia recordant que segons les reunions mantingudes, fins i tot en les pròpies sesions Consell de la Policia, aquest concurs s’hauria d’haver dut a terme durant aquest any, just després de la resolució dels concursos de trànsit i protecció de persones i bens. No obstant, tenint en compte l’actual situació sanitària, tots els processos havien patit un retard en la previsió de calendari. A l’efecte, en cap cas la Secretaria de l’especialitat d’Investigació volia per més temps, un increment en la demora de la publicació del concurs. Doncs bé, en data 20 de juliol la nostra organització sindical ha rebut resposta a la nostra petició. En aquesta ens manifesten de manera literal que “s’iniciaran els treballs preparatoris de les bases de les convocatòries a inicis del mes de setembre, amb la previsió de publicar-les tan aviat com sigui possible en el darrer trimestre de l’any 2020. Prèviament durant aquest mes de juliol, s’iniciaran per part de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat les revisions de dotacions i la proposta de places a oferir, als efectes que aquestes dades estiguin ja preparades en el moment de definir les bases.” Tant és així que avui s’ha fet public el cronogrtama de processos selectius en el qual s’ha fet constar que la convocatòria del concurs oposició per a l’especialitat d’investigació bàsica, avançada i policia científica està previst publicar-se la setmana del 2 de novembre d’aquest mateix any. Així doncs, des del SAP-FEPOL estarem pendents de l’elaboració de les bases i de les places ofertades per tal d’assegurar el millor concurs possible de l’especialitat després de 6 anys d’espera. Per qualsevol consulta o proposta estem a la vostra disposició. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-130/2020 
DATA:23 de Juliol de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto