COMUNICATS 
Resum del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 25 de març del 2022 
Les qüestions que s'exposen en el comunicat son les que han estat tractades en el darrer CSSL del cos de mossos d'esquadra. Per a més informació o per denunciar noves qüestions sabeu que us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades que SAP-FEPOL té a totes les comissaries.     
 
Dimarts, 29 de març del 2022.-
 
El passat 25 de març es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. Amb aquest comunicat us traslladem els punts més rellevants que s’hi ha tractat.
 
 • Dades de Sinistralitat.
Segons dades facilitades de gener a desembre del 2021 hi ha hagut 1533 accidents laborals, amb 27 recaigudes fent un total de 1561, essent el mes de maig el que hem tingut més accidents (218).

Destaquen els accidents “in mission” amb un 76.97%, seguits pels “in itinere” que se n’han produït 100, dels quals 84 de trànsit. Per franges d’edat destaquen els accidents de persones entre 41-45 anys amb 416. Per regions policials la més afectada pels accidents de treball és la Regió de Terres de l’Ebre amb un 11.27% i la que menys RP del Pirineu amb 5.92 %.

Els cops, puntades de peu, cops al cap i estrangulaments són els accidents més comuns amb un 46.72% del total. Les lesions més habituals són ferides i lesions superficials amb un 47.66 %, en segon lloc, les dislocacions, esquinços i torçades amb un 33.15%.
Respecte a la gravetat hi ha hagut dos accidents mortals, quatre de greus, sis-cents sis (606) de lleus i nou-cents vint-i-un (921) sense baixa.
 
 • Anàlisis d’accidents.
Dels 1533 accidents, el 60.08 % són sense baixa i el 39.53% amb baixa, amb una afectació sobre la plantilla de treballadors i treballadores del 8.34% sobre les 18.361 persones treballadores.

Les més afectades són USC amb un 64.38%, BRIMO amb 6.72 %, ARRO amb un 6.20% i investigació criminal 5.54% sobre el total d’accidents. Les agressions per éssers vius (majoritàriament humans) són les més quantioses amb un 50.95%, un 15.00% són degut a sobreesforços i un 14.16% per cops amb vehicles. Finalment el 72.08% dels accidents es produeixen a la via pública.

Cal destacar els accidents en activitats formatives de l’ARRO, BRIMO i USC amb uns 77 accidents i 9 accidents amb armes blanques i de foc.
 
 • Dades COVID-19.
Pel què fa a la incidència de la COVID-19 dels 18.382 efectius, 16.375 l’han patida. És a dir un 89,10 % del total. La Regió policial més afectada ha estat la RP Barcelona amb un 94,52% i la que menys RP Terres de l’Ebre amb un 79,84%.
Coincidint amb les diferents onades, el passat mes de gener del 2022 es va arribar a una punta de 3.141 treballadores i treballadors afectats.
 
 • Dades d’absentisme fins al desembre 2021.
L’absentisme fins al mes de desembre del 2021 ha està d’un 9,97 % de mitjana a tot el cos, baixant un 2,40 % respecte al 2020. La RPM Barcelona té un 9,59 %, la RPMN un 10,61%, la RMPS un 9,81%, la RP Tarragona un 9,88%, la RP Central un 11,34%, RP Pirineu Occidental un 10,12%, RP Girona un 10,58%, RP Ponent un 11,39% i  RP Terres de l’Ebre un 11,24%.

Les dades inclouen les absències al lloc de treball originades per la COVID-19. També cal remarcar un increment considerable al més de gener, febrer i desembre coincidint amb les respectives onades de la pandèmia. 
 
 • Avaluacions de riscos.
S’estan fent les avaluacions de riscos de les ABP de la Vielha, Alta Ribagorça, Pont de Suert i Prat de Llobregat. També s’estan fent les avaluacions de Subsòl i Canina.

Respecte a l’avaluació dels comisos de Marihuana s’ha fet l’avaluació però manca fer la del magatzem de Nou Barris que, un cop es posi en marxa es farà. Sobre l’avaluació de riscos de la Policia Científica, s’ha fet la sala d’autòpsies, balística i de les IOTP i s’han finalitzat les ARL de les ABP Sant Andreu, Solsona, Berga i Tarragona.
 
 • Activació del protocol assetjament laboral i psicològic.
Hi ha hagut una activació que resta encara activa. Per part de SAP-FEPOL demanem si en activar els protocols s’informa a les persones afectades dels seus drets i si poden anar acompanyades a les diferents declaracions i actuacions que es fan. Se’ns diu que se’ls informa i que poden anar acompanyades amb una persona vinculada a la feina.
 
 • Servei de Vigilància de la Salut.
D’exàmens de salut a dia d’avui se n’han fet 991. Es consideren que són molt poques i que cal fer algun sistema per tal d’agilitzar la sol·licitud i poder fer les revisions amb més agilitat. Se’ns diu que s’està preparant un nou concurs per empreses que faran les revisions mèdiques de cara al mes de març, que es mirarà de resoldre el problema per què sigui més accessible a les persones treballadores. 
 
 • Suport Psicològic.
Hi ha hagut 21 emergències amb 158 persones afectades, 133 casos nous, 288 en seguiment i 168 altes. S’ha preparat formació amb comandaments per la Cap de la Regió Central. També s’ha fet formació a 140 efectius d’ARRO a l’ISPC. A destacar que les treballadores i treballadors atesos pel Servei de Suport psicològic han augmentat per quatre.   
 
 • Activació del protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe.
S’ha activat un cas sobre assetjament sexual durant el primer trimestre que s’ha traslladat a la via penal per petició de la persona afectada.
 
 • ARRO i BRIMO.
Des de SAP- FEPOL demanen que, degut a l’alta incidència de problemes de salut, alguns vinculats amb lumbàlgies, es faci una ARL ergonòmics amb la totalitat de l’equipació que porten aquets efectius. Es demana que es faci amb una metodologia concreta REBA/RULA. Se’ns diu que es farà l’avaluació i també, que se’ns faran arribar dades de l’edat mitjana de les persones treballadores de les unitats d’ARRO i BRIMO.
 
 • Adaptacions dels llocs de treball.
Demanem que en base a la normativa 10/1994 sobre la Policia de la Generalitat art. 12 on consten les funcions del cos del CME, com s’especifiquen a l’hora d’aplicar-les en les adaptacions i segones activitats. Se’ns manifesta que se’ns faran arribar els criteris.   
 
 • Programa Espai o salut mental.
Després que SAP-FEPOL hagi denunciat de manera reiterada que no s’hagi renovat aquest servei, se’ns informa que s’estan fent negociacions per recuperar-lo el més aviat possible. alhora que es vol fer des de la xarxa pública.
 
 • Estat dutxes dels vestuaris d’ABP Esplugues.
Es comenta el mal estat tant del paviment, com de les pendents que originen basses i acumulacions d’aigua. Se’ns diu que s’han fet actuacions com col·locar pintures antilliscants. Per part de SAP-FEPOL se’ls informa que els paviments han de complir amb un grau 2 segons consta a la CTE i que, com a conseqüència del mal estat hi ha hagut accidents laborals amb possibles incapacitats.
 
 • Respecte als metges de l’actual SVSL.
Se’ns diu que a dia d’avui només hi ha un metge, que la resta han deixant el Departament. Que es vol fer contractació el maig per què es puguin contractar de cara al mes de gener.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Per a més informació o per denunciar noves qüestions sabeu que us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades que SAP-FEPOL té a totes les comissaries.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-51/2022 
DATA:29 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto