COMUNICATS 
Comissió de seguiment de l’Acord de 3 de març de 2022  
La Comissió d'avui s'ha convocat amb tres punts principals en l'ordre del dia. (1) Increment de l’import de la indemnització per l’ús de la roba particular, (2) Identificació d’RLT llocs escala intermèdia i (3) Torn de nit voluntari. 
 
Barcelona, 19 de maig del 2023.-
 
 
Avui s’ha reunit la Comissió de seguiment de l’Acord de 3 de març de 2022 sobre nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala superior del cos de mossos d’esquadra. La reunió s’ha iniciat amb tres punts principals de l’ordre del dia que a continuació us passem a resumir.

Primer.- Increment de l’import de la indemnització per l’ús de la roba particular.
Tal i com preveu l’acord, l’import de 250 euros bruts (445 euros per escortes) s’incrementarà en un 10% aquest any 2023. La intenció (segons ens han manifestat) és que es pagui en el mes de juliol.

Segon.- Identificació d’RLT llocs escala intermèdia.
Més enllà de la identificació en l’RLT de llocs de l’escala intermèdia, en la Comissió d’avui s’ha debatut mesures relatives a les retribucions de les persones que, ocupant un lloc de comandament, passen a una situació de segona activitat.

Lluny del debat que s’ha produït sobre les retribucions de les persones que passen una situació de 2a activitat, des del SAP-FEPOL considerem (i així ho hem dit) que l’Administració hauria de trobar (i negociar) mecanismes que incentivin a les persones membres del cos de mossos d’esquadra a seguir en primera activitat (o primera línia).

Per les característiques del nostre col·lectiu és evident que en un moment molt proper, arribarem en blocs als 57 anys i per tant, una quantitat considerable de persones tindrem el dret (que en cap cas s’ha d’estigmatitzar) a passar a una situació de 2a activitat.

Per tant cal que l’Administració consensuï amb les organitzacions sindicals mecanismes que incentivin a no agafar una plaça de segona activitat.

Tercer.- Torn de nit voluntari.
En la darrera Comissió de seguiment (reunida el setembre del 2022) se’ns va informar que cent quaranta-una (141) persones s’havien pogut acollir a aquest horari. En la d’avui se’ns ha informat que a dia d’avui son cent vuitanta (180) les persones que estan fent aquest horari sobre un topall màxim de 258 llocs.

Des del SAP-FEPOL seguim considerant que sobre aquest torn de nit voluntari cal seguir avançant a fi de fer-lo més atractiu. És per això que, de la mateixa manera que passa en tota empresa privada i altres cossos policials, aquella persona que només fa el torn nocturn, ha de cobrar més i treballar menys.

Aquestes han estat les qüestions tractades a la reunió. Per a més informació, com sempre, podeu posar-vos en contacte amb els delegats i les delegades que SAP-FEPOL té a les comissaries.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-97/2023 
DATA:19 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies