GIRONA, ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
Un mes després, els problemes en la formació d'ARRO Girona continuen existint 
La nostra organització sindical insisteix en la necessitat de realitzar millores en el sistema actual de formació de la Regió Policial de Girona. 
 
Girona, 21 de maig del 2019.-
En data de 18 d'abril, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava per escrit, greus problemes en la formació dels efectius destinats a l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial de Girona. Uns problemes bàsicament produïts per la desertització del grup de formadors que s'encarregava d'instruir tant als efectius de l'ARRO Girona, com a la resta d'efectius de la Regió Policial. SAP-FEPOL denunciava que a dia d'avui, els quatre formadors que queden a la Regió es dediquen de manera pràcticament íntegra a fer les pràctiques de tir de la regió i per tant, no disposen de temps per poder fer altres formacions igualment necessàries, com podrien ser les que s’han de fer a les diferents ABP o la d’ordre públic, als especialistes de Protecció de Persones i Bens. Així mateix, la nostra organització sindical traslladava a la Subdirecció General de Recursos Humans, el nou sistema  per impartir formació a l’ARRO el qual era realitzat de forma  voluntària per alguns efectius de l’especialitat. Però malgrat la bona predisposició mostrada per aquests voluntaris és obligació nostra denunciar que, aquest nou sistema evidencia un mal funcionament de la formació a la Regió Policial de Girona. A tal efecte, des de la nostra organització sindical hem de denunciar els següents extrems:
  1. El grup de formadors s’ha reduït fins a tal punt, que a dia d’avui els que queden, només es poden dedicar íntegrament i única a fer les pràctiques de tir.
  2. Els formadors que han anat plegant no s’han reemplaçat, malgrat s’han realitzat entrevistes per poder trobar substituts, la totalitat dels quals eren efectius de la Regió Policial de Girona.
  3. Ens consta que des d’ARRO Girona s’han trobat candidats òptims a formadors que estan destinats a altres regions policials. No obstant i malgrat els dos punts anteriors, tampoc s’ha considerat aquesta opció sota l’excusa de les dades de “cobertura”.
  4. Els voluntaris que donaran la formació als equips tenen unes titulacions diferents entre ells, no impartiran la mateixa formació, ja que tots tenen coneixements diferenciats. No a tots els equips hi ha gent preparada ni voluntària per a realitzar aquestes formacions.
A l'efecte, la nostra organització considera i així s'ha traslladat que la formació de l’ARRO hauria de ser homogènia per a totes les regions, més quan cada vegada són més freqüents els dispositius comuns. És a dir, tots els membres d’ordre públic haurien de tenir la mateixa formació de base, i després hi hauria d’haver una formació específica segons les tasques a realitzar, BRIMO, ARRO, etc., tot i que molta de la formació hauria de ser la mateixa. Per tant, aquesta reclamació no té sentit si la formació no és estructurada per a tothom per igual.  I a la RP de Girona no es pot tenir un grup de formació tant reduït i que es faci la formació adduint a la voluntarietat dels formadors i als seus coneixements que han adquirit de forma privada. Des del SAP-FEPOL considerem que el grup de formadors hauria de tenir suficients efectius per a impartir la formació a la RP de Girona, per cobrir les necessitats de formació de tir, d'ordre públic, de seguretat ciutadana, de procediments, etc. I a dia d’avui això és impossible amb el nombre de formadors que hi ha. És per això que des del SAP-FEPOL en escrit presentat el passat mes d'abril es va instar a la Subdirecció General de Recursos Humans a ampliar el nombre de formadors del grup de la RP de Girona,  així com també evitar que la “cobertura” no sigui ni l’impediment ni l’excusa per a fer-ho. Vist que des d'un mes ençà, la situació es manté la nostra organització sindical insisteix en la necessitat d'atendre les nostres demandes. Unes demandes que no són altres, que les demandes dels propis especialistes. No fer-ho impedeix oferir als efectius una formació de qualitat, aspecte bàsic en la millora de la tasca policial diària. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-32/2019 
DATA:21 de Maig de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto