METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reclamem a la Junta Local de Seguretat de Barcelona solucions immediates a la greu situació d'inseguretat 
Comunicat que avui s'ha lliurat a la Junta Local de Seguretat de Barcelona 
 
Barcelona, 19 de juliol del 2019.-
Avui 19 de juliol es reuneix la Junta Local de Seguretat de Barcelona per tractar la inseguretat ciutadana que pateix la ciutat comtal. Una sensació producte de la manca d’inversió que durant molts anys han patit entre d’altres cossos, el de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra. Aquesta deficient inversió pública ha generat que, a dia d’avui, el cos de mossos d’esquadra pateixi una manca d’efectius endèmica que no garanteix, tal i com la ciutadania es mereix, un servei públic de qualitat. El dèficit d’efectius és aproximadament de 2.000 agents. Les organitzacions signants d’aquest document, conscients de la difícil situació del col·lectiu que representem, han introduït en l’agenda política les necessitats del cos de mossos d’esquadra. No obstant, i malgrat haver denunciat activament i de manera constant la situació de la Policia de la Generalitat, fins el moment no hem vist accions que permetin revertir la situació de precarietat. A l’efecte considerem que el problema de la manca de seguretat que viu Catalunya i que pateix especialment Barcelona com a capital, mereix la ferma implicació de totes i cadascuna de les Administracions públiques (estatal, autonòmica i locals). No considerar el problema de la seguretat des d’un prisma transversal, a més de suposar un error gravíssim, ens pot conduir a no trobar entre tots la solució necessària a aquesta situació límit. Els membres del cos de mossos d’esquadra som servidors públics i com a tals, aboquem tot el nostre esforç i sacrifici en benefici de la ciutadania. No obstant, a dia d’avui, aquest esforç i sacrifici col·lectiu no és suficient i les forces dels membres de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra han arribat al límit. Barcelona té una clara deficiència de mosses i mossos d’esquadra. Una deficiència que malgrat haver-se dissimulat per la implicació i la professionalitat dels efectius policials, està generant, tal i com així hem denunciat els sotasignants, que comissaries puntals com Ciutat Vella i Eixample (però també els de la resta) no puguin dedicar esforços a la prevenció de la comissió de delictes. Tal i com així ja hem manifestat en reiterades ocasions, i segons dades del propi Institut d’Estadística de Catalunya, 16.450 homes i dones són els qui formen a dia d’avui el cos de mossos d’esquadra, dels quals 7.716 estan destinats a les Regions Metropolitanes. Un número que dia rere dia es va reduint i que està molt per sota dels 18.300 efectius que hauríem d’haver assolit al finalitzar el desplegament. És evident que aquest dèficit està provocant que a dia d’avui el sistema de seguretat pública de Catalunya es vegi greument afectat, tal i com reflecteixen les dades publicades pel nostre propi cos policial. I és que a la ciutat de Barcelona l’any 2017 es va produir un increment d’un 7,5% dels fets penals, amb 190.000 fets delictius, el que suposa la comissió de fins a cinc-cents vint (520) delictes cada dia. L’any 2018 les dades van ser encara més demolidores en tant que, respecte les del 2017, es va produir un increment de l’17,5%, amb més de 220.000 fets penals denunciats. Per tant, un increment del 25% en dos anys a la ciutat. I durant els sis primers mesos de 2019 les dades continuen en augment.
Destaquen entre els fets penals, l’increment en robatoris amb violència i intimidació, robatoris a interior de domicili, estafes, delictes d’odi, agressions sexuals i homicidis. Així doncs, observades aquestes dades i ja donant com a normal que avui encara ens trobem en un nivell de 4 sobre 5 d’alerta terrorista, és lògic i assumible que siguin aquestes les que generin que el principal problema dels barcelonins i de les barcelonines sigui la sensació d’inseguretat. Una sensació que ha provocat que a dia d’avui veïns i veïnes de la ciutat s’hagin organitzat en plataformes per poder-hi fer front. Un exemple la tindríem en Helpers Barcelona, una plataforma auto-denominada “col·laborativa de seguretat ciutadana. Mapatge en temps real d’agressions, narcopisos, robatoris i delictes”, la qual des de la seva creació (maig de 2019) acumula més de 9.500 seguidors. Per tant, els qui signem aquest document de manera unitària, considerem que és necessari que les administracions adoptin mesures urgents que vagin més enllà de les noves convocatòries d’accés als cossos policials. Cal adoptar mesures amb un impacte immediat en la societat, que reverteixin les greus conseqüències que provoca la mancança d’efectius i una d’elles ha de ser de manera imprescindible, l’aprovació de bosses d’hores estructurals per a totes les unitats policials que la pateixen. Altres col·lectius de la Generalitat de Catalunya que han patit la manca d’efectius han rebut una injecció econòmica en forma de bossa d’hores estructurals, per lluitar contra les conseqüències que genera. Un d’ells i el més proper és el de Bombers de la Generalitat per als quals en dos anys s’han aprovat bosses de 900.000 hores estructurals A l’efecte, les bosses d’hores estructurals permetran cobrir de manera immediata, les dades de cobertura mínima marcades per la Direcció General de la Policia per a totes i cadascuna de les comissaries. Per altra banda no actuar en aquesta direcció, suposarà dilatar el problema que acabarà provocant que el sistema policial entri en fallida, si és que no ho ha fet ja. Senyores i Senyors! Aquesta és una proposta que, els qui signem aquest document, ja l’hem elevada al Govern de Catalunya en escrits adreçats tant al Departament d’Interior, com al Departament d’Economia. Així mateix, hem mantingut reunions amb representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis, així com també amb els diferents grups de l’arc parlamentari. Tots i cadascun dels actors polítics, escoltades les nostres propostes coincideixen en la necessitat d’aprovar aquestes bosses d’hores estructurals. No obstant això, i malgrat la contundència de les dades traslladades, fins el moment no s’ha actuat en la direcció proposada. És per això que les organitzacions sindicals signants instem a la Junta Local de Seguretat de Barcelona, com a òrgan de coordinació de la seguretat pública a la ciutat que, després d’haver estat informada de la situació amb el present escrit, prengui les decisions oportunes que reverteixin la greu situació que patim. Tot tenint en compte que les propostes expressades en aquest escrit formen part de la solució més immediata.
 
DATA:19 de Juliol de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto