METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Finalment es realitzen les inspeccions de l’ABP Sants-Montjuïc, de l’Àrea d’Instrucció d’Atestats i de l’OAC Estació de Sants 
Després de denunciar l'any 2018 les condicions d'aquestes instal·lacions, la Inspecció de Treball ha realitzat les inspeccions per les denúncies presentades per la nostra organització sindical 
 
Barcelona, 25 de juny del 2019.-
El passat dia 21 de setembre del 2018, SAP-FEPOL va entrar al Departament d’Interior els informes tècnics, on es feien constat tot un seguit d’incompliments pel que fa a la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquest informes feien referència a als vestidors de l’ABP de Sants Montjuic, a l’OAC de l’estació de Sants i l’Àrea d’instrucció d’Atestats de les Corts. Un cop més i ja en són uns quants, davant de la inacció del Departament d’Interior, la nostra organització sindical va haver de presentar denúncies a Inspecció de treball amb data de 18 d’octubre del 2018 i 16 de gener del 2019. La manca de resposta del Departament de Treball, veient que el temps se’ns tirava a sobre i per l’inconformisme manifest de la nostra organització, de del SAP-FEPOL vam fer un nou requeriment per escrit a Inspecció de Treball en data de 20 de maig del 2019. Doncs bé! Fruit d’aquesta insistència, el passat dia 18 de juny 2019, els delegats del SAP-FEPOL, conjuntament amb l’Inspector de Treball, vam poder fer les inspeccions als vestidors de ABP Sants – Montjuic, OAC de l’estació de Sants i Àrea d’Instrucció d’Atestats de les Corts. Gràcies a aquestes es va deixar constància dels requeriments i incompliments de normativa que consten en els informes tècnics fets pels delegats de Prevenció de Riscos Laborals de SAP-FEPOL. A més a més, es van instruir diligències per sol·licitar més de 24 aspectes diferents relacionats amb els incompliments esmentats. Entre els molts incompliments, destaquem els que fan referència a les temperatures, de vestidors i oficines, manca de recolliment de cablejat elèctric, manca de senyalització de sortides d’emergència, manca de mobiliària que compleixi amb els requisits ergonòmics, manca de revisió d’extintors, goteres que cauen sobre quadres de comandament elèctrics, i així fins 24 aspectes que va fer constar l’inspector de treball. La nostra organització mostra novament ser la capdavantera en la defensa de les condicions laborals dels efectius del cos, reclamant a la Inspecció de Treball davant l’incompliment flagrant de la normativa de salut i seguretat laboral. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-84/2019 
DATA:25 de Juny de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto