ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
Anem tensant la corda a la Brigada Mòbil 
La Brigada Mòbil ha de fer front a un nou Pla d'Estiu i novament els seus efectius no reben la consideració que es mereixen per part de la Prefectura. I és que després de llargues jornades s'obliga als efectius a estar fins a les 07:00 hores del matí a Salou o Lloret i un cop arribada l'hora, se'ls dóna el permís per tornar al Complex Central. Aquesta pràctica posa en risc la integritat física dels agents i SAP-FEPOL ja ho ha denunciat.  
 
Barcelona, 26 de juny del 2018.-
En data 12 de juny del passat any, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), mitjançant escrit registrat amb número 1-2017-0375699-1, denunciava el Pla d’Estiu 2017 planificat per a la Brigada Mòbil del cos de mossos d’esquadra. Un dels punts que la nostra organització sindical posava en dubte era la necessitat operativa de cobrir serveis d’ordre públic en poblacions on, estadísticament quedava palès que possiblement no era necessari. Alhora, en el mateix escrit la nostra organització mostrava especial preocupació en els desplaçaments diaris als quals, per aquestes decisions operatives, havien de fer front els membres de la Brigada Mòbil. Uns desplaçaments que s’han de fer després d’haver realitzat el servei i que, per l’acumulació de la càrrega de treball a la que estan sotmesos aquests efectius, posaven en risc la seva integritat física. De l’escrit presentat l’any 2017, la nostra organització no n’ha obtingut resposta. I enguany, novament SAP-FEPOL ha de tornar a denunciar la desconsideració que el cos té vers els membres de la Brigada Mòbil. Per què? Primer de tot perquè no hem pogut donar-los-hi una resposta de l’escrit presentat el 12 de juny del 2017. En segon lloc perquè, lluny de corregir-se,  el seu sindicat (SAP-FEPOL) en l’inici d’un nou Pla d’Estiu ha de tornar a denunciar de manera reincident allò que ja va denunciar ara fa un any. I en tercer lloc, perquè veuen com novament la Comissaria General de Recursos Operatius no té en consideració, ni la càrrega de treball, ni els perllongaments del servei, ni el perill que suposa fer un desplaçament a les 07:00 hores des de Salou o des de Lloret de Mar fins al Complex Central del cos de mossos d’esquadra (121 i 81 quilòmetres respectivament) amb el risc d'adormir-se. Per tant, no és de rebut el tracte que estan rebent els membres de la Brigada Mòbil per part de la seva Comissaria. Com és possible que s’obligui als efectius que s’envia a fer servei a Salou i a Lloret de Mar, a finalitzar servei en aquestes destinacions a les 07:00 hores del matí i, un cop finalitzat tornin al Complex Central? No s’intueix que si es donen aquestes ordres s’està generant diàriament un perllongament del servei, amb l’acumulació d’hores que això genera? No s’intueix que si es donen aquestes ordres, alguns efectius no arriben fins a casa seva a les 11:00 hores? No s’intueix que si es donen aquestes ordres, no es garanteix el descans necessari d’aquests efectius? Des de la nostra organització sindical veiem que cada vegada més es va estirant la corda i quan no és per un motiu és per un altre. Al final la corda de tant estirar-la s’acabarà trencant. És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la SGRH i a la Prefectura del cos de mossos d’esquadra a donar les ordres oportunes per tal que es garanteixi a aquests efectius finalitzar el servei al Complex Central a la seva hora. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-72/2018 
DATA:26 de Juny de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto