COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Comissió de material de 28 d’abril: Ordre Públic 
Resum de les qüestions exclussivament d'ordre públic tractats a la darrera Comissió de mtaerial del cos de mossos d'esquadra. Per ampliar la informació o per aportar qüestions per a reunions futures us podeu posar en contacte amb la nostra xarxa de delegats.    
 
Barcelona, 2 de maig del 2022.-
 
El passat 28 d’abril del 2022 es va fer una comissió de materials.  Des de la Secció Sindical d’Ordre Públic del SAP-FEPOL us fem un resum dels punts tractats relatius a la nostra especialitat.

1.- Furgonetes.
Ens hem queixat de la lentitud amb la qual s’estan duen a terme les substitucions de les furgonetes, tant de les ARRO com de la BRIMO. Tenim un parc mòbil molt antiquat i fet malbé. La majoria d’Àrees tenen molts vehicles aturats per averies i les reparacions son massa lentes. Ens responen que hi ha previst l’adquisició de nous vehicles durant el 2023, cosa que ens sembla  insuficient per solucionar l’actual problema del parc mòbil.

2.- Botes “Panther”.
Les Botes Panther malauradament s’han fet famoses per la seva incomoditat, per les lesions i per les malalties als peus que han arribat a provocar. Alteracions biomecàniques o la mala trepitjada que causen inflamacions i dolors constants a la planta del peu, especialment al taló, la lesió típica coneguda com a “fascitis plantar”.

La resposta que ens donen és que la bota es va demanar amb aquestes característiques des de la mateixa Brigada Mòbil i que en la propera licitació miraran de solucionar les propietats de la bota que produeix aquests problemes. Aconsellem que tots els companys que pateixin aquest problema facin nota informativa.

3.- Equips de protecció antibales. Cascs balístics, armilles amb placa ceràmica, escuts balístics, etc.
Quan es fa un nombre elevat d’entrades simultànies (recordem que els últims anys cada vegada és més habitual trobar armes de foc en les entrades, especialment en les relacionades amb marihuana) ens hem de “rifar” el material de protecció antibales perquè no n’hi ha per tothom.

Des de la nostra organització sindical hem demanat més material, especialment cascos per poder fer front a aquestes situacions tant per a les ARRO, com per a la BRIMO, ja que considerem que absolutament tothom que participi en entrades i registres ha de fer-ho amb la màxima protecció.

Ens responen clarament que NO! Consideren que no és necessari i que per tant, no cal comprar més material antibales. Ells ho veuen diferent que nosaltres! Suposem que des de la seva posició, el perill dels altres es relativitza molt més que aquells qui ens hem de plantar davant d’una porta amb el moltó a les mans.

4.- Eines i materials d’obertures. Gats hidràulics, serres radials, etc.
Des de la nostra Secció Sindical hem demanat que ens proveeixin d’eines noves i de qualitat per tal de poder garantir amb èxit les obertures més complicades, així com de la formació adequada per fer-les servir.

Ens comuniquen que previ a la seva adquisició s’estudiarà quina formació es requereix per fer-ne ús i que es mirarà de poder fer un curs formatiu a l’ISPC.

5.- Cinturons lumbars.
La mitjana d’edat de les nostres Unitats d’Ordre Públic s’està envellint considerablement. En algunes àrees, la mitjana d’edat ja supera els 45 anys i j son molts els anys, que els efectius venen aguantant massa pes sobre la nostra esquena. Cinturons amb eines policials, armilles antitrauma, cascos, etc. son algunes de les peces que aguantem.

Massa companys patim lesions i dolors crònics d’esquena i per aquest motiu hem sol·licitat que se’ns doti d’un cinturó tipus faixa lumbar (que molts de nosaltres ja portem pagada de la nostra butxaca) per tal de pal·liar aquestes lesions.

Ens diuen que la comissió responsable de compres de materials juntament amb la SGPRL (Subdirecció General de Prevenció en Riscos Laborals) ho valoraran i prendran una decisió. 

6.- Funda “Pernera” per les ARRO.
Als companys d’ARRO a dia d’avui encara se’ls esta proporcionant la funda d’arma de cinturó que és incompatible amb l’armilla antitrauma “Bonowi”. Per aquest motiu no els queda una altra solució que pagar-se de la seva butxaca una funda de “pernera”. Fa ja massa anys que des del SAP-FEPOL les venim reclamant amb escrits a la Sots-direcció, Consells de la Policia, comitès de material.. etc.

Un cop més ens responen que estan valorant resoldre aquest problema, però desconeixem quants anys son necessaris per solucionar un problema tan senzill. Mentrestant tots els companys d’ARRO han de continuar posant els seus diners per solucionar-s’ho pel seu compte.

7.- Guants antitall i d’hivern per a la BRIMO.
Hem demanat guants antitall i d’hivern per a la BRIMO. Per una banda ens diuen que de guants d’hivern ja no se’n donen, ja que ara aquests han estat substituïts pels antitall, i d’altra banda ens diuen que als membres de la BRIMO ja se’ls hi van proporcionar guants antitall, en tant és una peça de dotació per a tothom i per tant, ja la tenen tots els membres del CME.

En realitat el que ens van donar son uns guants antiavalots que a la vegada son antitall, però que no pots tenir tacte amb ells alhora de fer un escorcoll. Tot i així, aquests només es van donar en algunes promocions de Brigada, per tant recomanem als companys que no en teniu, que feu nota informativa i els sol·liciteu.

8.- Buf ignífug per a les ARRO.
Les ARRO no disposen del buf ignífug. Per aquest motiu demanem que aquesta peça tant important per a la seguretat (per la seva propietat ignifuga) ha de ser per a totes les àrees de les ARRO igual que per la BRIMO.

Ens responen que sí, que estan d’acord, que han de ser per tots igual i es comprometen a que a la propera licitació s’adquiriran en més quantitat, per tal de poder cobrir totes les ARRO i les reposicions de la BRIMO.

9.-. Uniformitat de granota els mesos de calor.
Hem obert el debat del tema de la nostra uniformitat en els mesos més calorosos de juliol i agost. S’hauria d’estudiar si durant aquests 2 mesos i només en determinats serveis es viable una uniformitat de 2 peces (pantaló i peça superior). Hem demanat que avaluïn la taxa metabòlica dels agents. És a dir, l’escalfor acumulada en el cos dels agents en els dies d’altes temperatures.

Des de la Secció Sindical d’Ordre Públic del SAP-FEPOL sabem que encara queda molta feina a fer i que la nostra especialitat encara pateix moltes deficiències i mancances respecte materials, vehicles, peces d’uniformitat, etc.

Falten més temes a tractar en les properes reunions de material, però per temps i prioritats només hem pogut portar aquests punts. En uns mesos es tornarà a fer un altre Comissió de material on portarem més peticions. Us convidem a què tots els afiliats participeu activament i comuniqueu als delegats de la Secció d’Ordre Públic del SAP-FEPOL els vostres suggeriments per tal de portar totes les  demandes de la nostra especialitat davant l’Administració.

Moltes gràcies.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-70/2022 
DATA:2 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto