COMUNICATS 
El sistema de valoració del PGA-02, per contra de ser un element motivador, ha generat desafecció 
Des de la nostra organització sindical denunciem que en algunes destinacions s'hagi imposat un topall de puntacions màximes i que comandaments que no han tingut gairebé relació amb els efectius policials, hagin estat els qui hagin fet les puntuacions pertinents 
 
Barcelona, 7 de novembre de 2022.-
 
Des que es publiqués per part de Funció Pública, la recuperació del complement de productivitat, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha reclamat a la Subdirecció general de recursos humans la necessitat de reduir la subjectivitat del procés d’avaluació del PGA-02.

En el propi Consell de la Policia, la nostra organització sindical reclamava (igual que té la resta de la Funció Pública) la incorporació de l’autoavaluació dins del procediment general d’avaluació. Però novament, obviant les conseqüències d’ignorar les peticions sindicals, l’Administració ha tirat pel carrer del mig.

Avui, les crítiques sobre el complement de productivitat s’han fet evidents. A aquest efecte, per contra de suposar un element de motivació, el PGA-02 ha suposat un element de conflicte que, al nostre entendre, caldria haver evitat.

Des del SAP-FEPOL considerem impropi que comandaments, que més enllà de ser els superiors jeràrquics d’àrees i unitats, sense haver tingut cap mena de relació professional o una relació professional mínima, hagin puntuat a agents i caporals que gairebé ni coneixen, o que no han treballat amb ells i elles.

Des del SAP-FEPOL considerem impropi que no s’hagin reduït els elements de subjectivitat que el PGA-02 permet, tal com podria haver estat per exemple incorporar l’autoavaluació o l’avaluació (i no única) dels superiors jeràrquics immediats.

Per tot plegat, la nostra organització sindical considera imprescindibles incorporar els canvis proposats des d’un inici en el procediment general d’avaluació PGA-02. No és comprensible que un procediment que hauria de ser motivador, finalment resulti un element de desmotivació i conflicte en una comissaria.

A més, la situació en segons quines destinacions ha arribat a límits preocupants. No s’entén que comandaments responsables de comissaries verbalitzin a la lleugera que no es pot puntuar tothom amb la mateixa puntuació (malgrat els efectius se la mereixen) perquè “no hi ha diners per tothom”. No s’entén que en algunes destinacions s’imposi un topall de puntuacions màximes i que fins i tot, es pressioni per baixar puntuacions ja concedides.

És necessari doncs, tal i com així reclamés SAP-FEPOL des d’un inici, revisar el procediment del PGA-02 considerant, tant la modificació del procediment d’avaluació, com també la possibilitat d’eliminar la deducció d’algunes malalties per contingència comuna, com son per exemple, aquelles derivades de processos oncològics.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-187/2022 
DATA:7 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies