COMUNICATS 
Consell de la Policia de 5 de febrer del 2021 
Resum de la tercera sessió del Consell de la Policia inicat el 22 de gener 
 
Barcelona, 5 de febrer 2021.-
Avui ha tingut lloc la tercera de les sessions del primer Consell de la Policia realitzat després d’escrutar-se la totalitat del vot de les darreres eleccions sindicals. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi ha tractat.
 • Horaris
La Sub-direcció general de recursos humans ha manifestat la predisposició per obrir la negociació del decret 146/1996 d’horaris del cos de mossos d’esquadra. Una negociació que estaria prevista iniciar a mitjans d’any. Des del SAP-FEPOL, tot recordant l’amenaça d’una clavada a les ARRO l’octubre 2019, hem demanat que mentre no s’abordi la qüestió d’horaris s’inclogui a aquests efectius dins l’Acord de les Guàrdies No Presencials. Així mateix i en tant que s’ha obert el debat sobre les qüestions que han de ser prioritàries a modificar, des del SAP-FEPOL considerem prioritàries totes les qüestions (ja sigui d’horaris, de segona activitat o d’altres) si totes elles generen greus problemes en les persones que formen part del cos de mossos d’esquadra.
 • Unitats d’Investigació
Després d’una esmena presentada per la nostra organització sindical, finalment s’han acordat les conclusions del Grup de treball encarregat d’estudiar les guàrdies a l’especialitat. Com a punts a destacar el document recull (entre d’altres) la possibilitat que totes les regions puguin tenir el seu propi sistema de guàrdies, que donin resposta a les seves característiques. Això sí. Prèviament a la seva implantació s’haurà de garantir que les organitzacions sindicals revisem que el sistema escollit no vulnera cap dret de les persones treballadores, així com també puguem fer les esmenes que recollim dels i de les especialistes.
 • Vacances del cos de mossos d’esquadra
S’ha demanat una ampliació del termini per poder sol·licitar les vacances. Per part de SAP-FEPOL i en tant que any rere any hem de denunciar concretament que les persones de l’especialitat d’investigació no poden conciliar les vacances amb la seva família (ja que no s’adeqüen els períodes a l’horari escolar) hem reclamat una solució definitiva. En resposta a la nostra demanda, si bé és cert que el Decret 150/2010 marca els períodes i el tant per cent, l’Administració es compromet a fer una revisió interna.
 • Tractament de les hores acumulades durant el confinament.
Des del SAP-FEPOL hem denunciat la gestió horària que en algunes unitats i àrees han realitzat durant el confinament per COVID-19. La nostra organització sindical ha denunciat (amb casos específics com és el de l’AIC Girona) que 55 persones hagin hagut d’assumir les conseqüències d’una mala decisió. Denunciem que fruit d’aquestes decisions s’hagi aprofitat per reduir la bossa d’hores acumulades dels efectius policials. Una bossa a més que s’ha anat engreixant per no haver respectat la Instrucció 2/2003. Per tant, tal i com demanéssim en els escrits de 23 de setembre i de 1 de desembre, hem tornat a reclamar que les hores que s’ha enviat a la gent a casa siguin imputades OERPCR. En resposta a les nostres demandes, l’Administració mirarà el detall de les nostres demandes i un cop es tingui la màxima informació es buscarà una solució conjunta amb Prefectura i les organitzacions sindicals.
 • Comissió Permanent de Segona Activitat
L’Administració després de presentar un primer text de modificació del Decret de Segona Activitat ha rebut les esmenes de totes les organitzacions sindicals. Un cop rebudes el text patirà modificacions i per tant caldrà continuar debatent i negociant fins assolir un text definitiu.
 • Unitat d’Igualtat
Després d’haver-se creat la Unitat d’Igualtat, des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar la necessitat que les organitzacions sindicals passem a formar part de la Comissió d’Igualtat de la Direcció General de la Policia. Des de la nostra organització sindical recordem que el propi Departament de Treball, Afers Socials i Família ens va respondre per escrit que la llei obliga a incorporar als sindicats en la participació de la Comissió i en tant que aquest és un dret marcat per llei, cal complir el marc legal vigent. En el cas d’haver-hi estat presents ens podríem haver estalviat la controvèrsia i el malestar que ha generat la recent modificació de la normativa de concursos d’accés i promoció.
 • Informació sobre els vals de roba
Des del SAP-FEPOL tornem a denunciar les lamentables condicions del val de la roba de paisà. Hem tornat a denunciar que ITURRI (MACSON) no compleix amb els requisits que s’exigeix en el moment de la licitació i hem exigit un control sobre la seva execució. Així mateix i novament hem tornat a reclamar que aquest import es faci directament en nòmina, aspecte que evitaria entre d’altres coses, veure com es mercadeja amb el val de la roba. A resposta de les nostres demandes, l’Administració ens reconeix que les pròpies empreses no estan interessades en participar en aquest concurs de licitació, motiu més a criteri nostre d’incorporar en nòmina l’import del val de roba. Per últim i sobre aquest punt ha quedat en evidència la necessitat de negociar l’increment dels 200 euros anuals.
 • Infraestructures
Després de les denúncies de SAP-FEPOL respecte la Comissaria de Mollerussa, el Departament és conscient que aquestes dependències no son les adequades. En tant que la nova comissaria trigarà un mínim de dos anys en finalitzar-se, des de la nostra organització sindical no entenem per quin motiu s’està endarrerint la col·locació dels mòduls que ja vam demanar, més quan l’Ajuntament de Mollerussa fins i tot s’ha mostrat predisposat. És per això que hem demanat que s’acceleri la solució donada la gravetat del problema. Respecte el magatzem central de substàncies que es col·locarà a Nou Barris, tal i com demanéssim per escrit, SAP-FEPOL ha demanat que s’incrementin les mesures de seguretat. Des de Prefectura ja s’han donat les ordres oportunes per elaborar l’informe necessari, segons el resultat del qual s’adoptaran les mesures de seguretat adients.
 • Ordre Públic
Respecte totes les qüestions d’ordre públic (BRIMO i ARRO) SAP-FEPOL farà un comunicat específic.
 • Canvis organitzatius a la Divisió de Policia Científica
Es reconeix que hi ha un projecte global de millora de la Divisió de Policia Científica que encara no s’ha finalitzat. Dins del projecte està previst abordar la dependència dels facultatius que treballen a la Divisió.
 • Destinació genèrica d’efectius de la RPMB i ACD
Des del SAP-FEPOL, tal i com ja hem demanat per escrit, hem proposat al Consell la necessitat d’eliminar les destinacions genèriques a Barcelona. Una qüestió que genera un greuge comparatiu entre els propis efectius policials. Respecte la roda a l’ACD tornem a reclamar una millora de les condicions laborals dels efectius que hi estan destinats, en tant la penositat d’aquesta destinació. SAP-FEPOL ja va proposar fins i tot un horari específic per aquesta Àrea (manifestat pels propis efectius policials) que pot ser caldria considerar. Així mateix hem denunciat que pel fet d’haver patit una baixa mèdica (i per norma general) s’està “castigant” a qui la pateix. Això està provocant que els efectius policials estiguin agafant altes voluntàries sense estar plenament recuperats.
 • Torn obert de paraules
Després que SAP-FEPOL hagi denunciat les deficiències detectades en la defensa jurídica a les persones membres del CME en cap de setmana es garantirà que cap mosso ni mossa quedi descobert en assistència jurídica. Des del Departament d’Interior es segueix defensant que els mossos i les mosses siguin recompensats per l’esforç que s’ha fet en la gestió del COVID-19. Des del SAP-FEPOL reclamem que si, o bé Funció Pública o Economia no compensen finalment l’esforç de la PG-ME en la gestió del COVID, aquesta gratificació sigui assumida pressupostàriament pel Departament d’Interior. Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Consell. Com sempre, els delegats i les delegades del SAP-FEPOL resten a disposició del col·lectiu per ampliar la informació dels extrems tractats en aquest Consell. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-21/2021 
DATA:5 de Febrer de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto