METROPOLITANA SUD, ESCRITS 
L'estat de la Comissaria de Martorell és lamentable 
Des de la nostra organització sindical hem presentat un informe a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral denunciant totes les deficiències detectades en aquesta comissaria, algunes de les quals evidencien una deixadesa absoluta i una preocupant manca de manteniment 
 
Barcelona, 22 de febrer del 2023.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha adreçat un escrit a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral denunciant l'estat lamentable de la Comissaria de Martorell. En l'escrit presentat, la nostra organització sindical ha denunciat deficiències en la climatització de diverses dependències de l'edifici i una manca de manteniment generalitzada. En aquest sentit la nostra organització sindical considera impròpies d'un cos policial, les dependències en les quals es veuen obligades a treballar les persones membres del cos de mossos d'esquadra i en aquest sentit, denunciem la manca d'inversió en el mantemiment de l'edifici.

A aquest efecte, la nostra organització sindical denuncia l'incompliment de normativa bàsica sobre prevenció de riscos i salut laboral, tals com la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laboral, el Reial Decret 486/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i el Reial Decret 488/1997 sobre condicions mínimes en treballs amb PVD.

Per aquest motiu, SAP-FEPOL ha instat a la Subdirecció general de prevenció de riscos que realitzi les actuacions pertinents que permetin la correcta climatització de totes les estances de l'edifici, així com també que replanteji la zona de les recepció (la qual està ocupada les 24 hores del dia) respecte el mobiliari, les parets i el desordre que presenta. Per útlim s'ha exigit una neteja i manteniment general de la comissaria, especialment d'aquells espais compartits com vàters i passadissos. Creiem que les imatges presentades en l'informe parlen per si soles.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-10/2023 
DATA:22 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies