METROPOLITANA NORD, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia l'estat de BRIANS 2 
En un escrit adreçat a la Subdirecció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departamnt d'Interior, la nostra organització sindical ha exigit les millores que donin compliment a la normativa vigent en matèria de seguretat de les persones treballadores.   
 
Barcelona, 13 d'abril del 2023.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat avui a la Subdirecció general de Prevenció de Riscos i Salut laboral l'estat que presenta el Centre Penitenciari de Brians 2. En un escrit adreçat al Departament d'Interior, la nostra organització sindical ha denunciat l'incompliment de normativa bàsica com és, entre d'altres, la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 486/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

En un recull d'imatges, la nostra organització sindical ha acreditat el mal estat de les instal·lacions la qual cosa està incrementant el risc de caigudes, lesions per manipulacions d'armes de foc, excessiva xafogor en vestidors, humitat i exposició a bacteris i fongs o el risc de caigudes d'objectes per desplom.

En la visita efectuada pels nostres delegats de prevenció, SAP-FEPOL ha pogut observar per exemple el mal estat de l'escala de servei, la qual està absolutament rovellada i llisa, cosa que suposa un risc elevat de caiguda especialment en dies de pluja. Així mateix hem pogut contrastar que no funciona el sistema de climatització en els vestuaris d'homes i la manca de manteniment i de neteja de les reixes de ls sortides d'aire condicionat la qual cosa pot suposar un risc per, tal i com s'ha esmentat anteriorment, l'exposició elevada a bacteris i/o fongs. 

Per últim la nostra organització sindical ha denunciat la manca de lluminositat per la qual cosa, juntament amb totes les anteriors deficiències esmentades, ha requerit a la Subdirecció general de Prevenció de Riscos a corregir-les de forma immediata. De no fer-ho és evident que comportarà la presentació de la corresponent denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-27/2023 
DATA:13 de Abril de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies