ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
El sistema de transport d'objectes al laboratori posa en risc la seguretat dels efectius que els manipulen 
La nostra organitzatció sindical ha denunciat que a dia d'avui el cos de mossos no tingui contenidors especials per al transport d'objectes perillosos 
 
Barcelona, 23 de novembre del 2018.- El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), el 10 de novembre ha denunciat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral que el sistema que a dia d'avui s'està utilitzant per transportar objectes fins el laboratori per sotemtre'ls a qualsevol tipus d'analítica està posant en risc la integritat física de tots aquells efectius que els manipulen. Cal tenir present que a la Unitat Central del Laboratori Analític Biològic (UCLB) de l’Àrea Central de Criminalística (ACC) de la Divisió de Policia Científica (DPC) del cos de Mossos d’Esquadra (CME), històricament arriben contenidors amb indicis o peces de convicció provinents de les UTPC que s’han d’analitzar per trobar ADN que són no adequats. Sovint aquest indicis són armes blanques o material que comporta perill de talls i punxades (vidres, etc) per part del personal que els ha de manipular i transportar i per tant, el seu transport hauria de ser especial. Però no! A dia d'avui aquest tipus d’indicis arriben habitualment en contenidors improvisats fets amb materials reciclats que no garanteixen la seguretat del personal que els ha de transportar i manipular i per tant sempre que es manipulen indicis que per exemple, poden tenir restes de fluids humans, és prudent assumir que aquest tipus de material pot contenir patògens potencialment perillosos i ser així, una possible font d'infecció (VIH, hepatitis, tuberculosi, meningitis, etc). Des de la nostra organització sindical hem denunciat que aquests riscos laborals identificats, no només afecten a les persones receptores dels objectes, sinó que també a aquelles que garanteixin la cadena de custòdia des del moment que són embalats i per tant a aquestes també s'ha de protegir. És per això que des de la nostra organització sindical hem instat a la Subdirecció que treballi per poder mantenir una sèrie de precaucions universals, extremant les condicions d'asèpsia i sempre que sigui possible, es doti als efectius de material d'un sol ús, tal i com preveu, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals la qual, també obliga al Departament d’Interior a vetllar per la protecció dels seus treballadors. Per tant, des del SAP-FEPOL hem instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos a fer les gestions necessàries per garantir que s’aporten els recursos necessaris, per tal que s’adquireixin i s’utilitzin de manera urgent els contenidors adients per transportar indicis que comporten un perill pel personal que l’ha de manipular i/o transportar, tal i com s'ha pogut apreciar en el reportatge fotogràfic que hem adjuntat a l'escrit.   
NÚMERO DE COMUNICAT:E-154/2018 
DATA:23 de Novembre de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto